Informasjon

Skoliose - skjev rygg

Temaside om Korona

Årsaker

Man skiller mellom to hovedtyper skoliose: strukturell og ikke-strukturell.

Ryggsøylen

Strukturell skoliose kan ha ulike årsaker, og det skilles mellom primære og sekundære skolioser. Eksempler på sekundære strukturelle skolioser er underliggende tilstander som medfødte misdannelser, skader og sykdommer i muskel- eller nervesystemet, f.eks cerebral parese. Ved de primære strukturelle skoliosene finner man ingen bestemt årsak, og man kaller det da med et annet navn for idiopatisk skoliose. Dette er den største gruppen og utgjør 70% av dem med strukturell skoliose.

Den underliggende årsaken til idiopatisk skoliose er ukjent. Mange personer med idiopatisk skoliose har nære slektninger som også har tilstanden. Forekomst blant døtre av kvinner med skoliose er ca. 30%. Forskerne tror at arvelige faktorer er viktige for om et barn skal få skoliose, men arvemønsteret er ikke entydig klarlagt. 

Ved ikke-strukturell (funksjonell) skoliose er selve ryggsøylen normal. Skjevhetene skyldes andre forhold, f.eks ulik lengde på beina. Den tilstanden volder sjelden store problemer.

Forrige side Neste side