Informasjon

Skoliose - skjev rygg

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles vanligvis på bakgrunn av typisk sykehistorie, legeundersøkelse og eventuelt røntgenbilder av ryggsøylen.

Den enkleste metoden er å be barnet/tenåringen bøye seg fremover. Sett bakfra vil man da tydelig kunne se skjevheten. Forandringene er oftest i brystdelen av ryggen, men de kan også forekomme i korsryggen, eller i overgangen mellom de to områdene. Påvises en slik skjevhet, vil legen henvise til røntgen. Røntgenbilder brukes til å beregne den såkalte Cobbs vinkel, som er et viktig objektivt mål for grad av skjevhet. Dersom røntgenbildene bekrefter skoliose, henvises barnet som regel til spesialist i barnemedisin eller ortopedi. Alle barn under 10 år som har fått påvist skoliose anbefales henvisning direkte til vurdering ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (Nasjonal behandlingstjeneste for barneskoliose).

De viktige spørsmålene ved funn av skoliose er om tilstanden behøver behandling, og om det er stor sjanse for at tilstanden vil forverre seg. Faktorer som øker risikoen for ytterligere skjevhet, er om det er en jente, det er kort tid siden hun fikk første menstruasjon, røntgenundersøkelsen har vist at det er en betydelig gjenværende vekstspurt og skjevheten allerede er ganske stor. Jo høyere risiko, jo større grunn til å gripe inn.

Forrige side Neste side