Informasjon

Skoliose - skjev rygg

Temaside om Korona

Prognose

Skoliosen debuterer gjerne like før puberteten, og den kan i pubertetsårene ubehandlet øke opp til 15 grader årlig, slik at skoliosen ved vekstens opphør kan bli opptil 100 grader. Progresjonshastigheten avtar ved vekstens opphør.

Risiko for progresjon hos utvokst person:

  • Kurver hos den utvokste pasient på under 30 grader (Cobbs vinkel) progredierer ikke
  • Kurver mellom 30° og 50° øker med i gjennomsnitt 10-15° i løpet av livet
  • Kurver i brystdelen av ryggsøylen mellom 50° og 75° tiltar i gjennomsnitt med ca. én grad årlig. Kurver i lendedelen av ryggsøylen mellom 50° og 75° øker med ca. en halv grad årlig
Forrige side Neste side