Informasjon

Spondylolyse og spondylolistese hos barn

Temaside om Korona

Symptomer

En spondylolyse vil i utgangspunktet ikke gi symptomer, men hvis den er årsak til en spondylolistese, vil denne glidningen kunne gi symptomer. Mange barn med en moderat glidning har ingen plager. For dem som har symptomer, er det ofte smerter som dominerer. Disse kjennes oftest i nedre del av lenderyggen, og de kan i enkelte tilfeller stråle ned på baksiden av lårene og ned til leggen. Smertene fremprovoseres gjerne i forbindelse med overstrekking av ryggen (bøyer seg langt bakover). For noen er smertene verst under gange og i stående stilling, mens de bedres i sittende stilling. Ved uttalt glidning av virvelen kan man se forandringer i ryggens naturlige krumming.

Tilstanden er ofte et ungdomsfenomen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunktet er ca. 15 år ved den typen som rammer barn. Hos over halvparten oppdages tilstanden tilfeldig, og er uten symptomer. 

Forrige side Neste side