Informasjon

Spondylolyse og spondylolistese hos barn

Spondylolyse er mangelfull sammenvoksing av en ryggvirvel. Det kan i noen tilfeller medføre at ryggvirvelens kropp sklir fremover i forhold til de øvrige virvlene i ryggsøylen. Da foreligger spondylolistese.

Diagnostikk

Utgangspunktet for utredningen er ofte en tenåring med ryggplager, eller en voksen med kroniske ryggplager som ikke blir borte med vanlig behandling. 

Diagnosen spondylolyse og/ eller spondylolistese stilles ved hjelp av røntgenbilder, eventuelt MR- eller CT-bilder. Bildene tas oftest på bakgrunn av en sykehistorie med smerter i ryggen hvor en ikke klarer å påvise noen sikker forklaring. I noen tilfeller kan en også få mistanke ved den vanlige undersøkelsen av ryggen.

Forrige side Neste side