Informasjon

Spondylolyse og spondylolistese hos barn

Temaside om Korona

Diagnostikk

Utgangspunktet for utredningen er ofte en tenåring med ryggplager, eller en voksen med kroniske ryggplager som ikke blir borte med vanlig behandling. 

Diagnosen spondylolyse og/eller spondylolistese stilles ved hjelp av røntgenbilder, eventuelt MR- eller CT-bilder. Bildene tas oftest på bakgrunn av en sykehistorie med smerter i ryggen hvor en ikke klarer å påvise noen sikker forklaring. I noen tilfeller kan en også få mistanke ved den vanlige undersøkelsen av ryggen.

Forrige side Neste side