Informasjon

Spondylolyse og spondylolistese hos barn

Temaside om Korona

Behandling

Barn eller ungdommer uten symptomer, men som tilfeldigvis har fått påvist spondylolyse, eventuelt med spondylolistese, skal ikke ha noen form for restriksjoner i sin aktivitet. 

De fleste barn klarer seg godt uten et spesifikt opplegg, de trenger kun hvile og symptombehandling ved behov. Det gjelder også unge idrettsutøvere.

Det finnes lite forskning på hva som er beste behandling for de med plager. Derfor er det ingen universell enighet om behandlingen, så det finnes ulike behandlingsopplegg. Pasienter under 20 år med ryggplager over 2-4 ukers varighet, som ikke har hatt noen bedring, bør henvises til videre undersøkelse hos lege med erfaring i behandling av unge ryggpasienter. Valg av behandling avhenger av symptomenes varighet, MR- eller CT-funn, eventuelt funn ved legeundersøkelsen. 

Ved moderat glidning og moderate symptomer bør ryggen skånes for de største påkjenninger. Ungdommen tilrås å holde seg borte fra idrettslig aktivitet i noen måneder (for eksempel 3 måneder). Under avlastningsperioden legges det sammen med fysioterapeut opp et treningsprogram med trening av stabiliserende muskulatur i mage og rygg, og med tøyning av hoftemuskulatur og hamstringmusklene på baksiden av låret. Deretter følger man vanlige prinsipper for opptrening etter en skade.

For noen ytterst få kan det være aktuelt å bruke et spesialtilpasset korsett i en avlastningsperiode. 

Ved større glidning, ved vedvarende smerter eller tegn på at nerver påvirkes av glidningen, kan operasjon være nødvendig. Det samme gjelder pasienter som ikke blir kvitt ryggplagene på tross av langvarig opptrening. 

Forrige side Neste side