Informasjon

Spondylolyse og spondylolistese hos barn

Spondylolyse er mangelfull sammenvoksing av en ryggvirvel. Det kan i noen tilfeller medføre at ryggvirvelens kropp sklir fremover i forhold til de øvrige virvlene i ryggsøylen. Da foreligger spondylolistese.

Behandling

Det er ingen universell enighet om behandlingen, så det finnes ulike behandlingsopplegg. Pasienter under 20 år med ryggplager over 2-4 ukers varighet, som ikke har hatt noen bedring, bør henvises til videre undersøkelse hos lege med erfaring i behandling av unge ryggpasienter. Valg av behandling avhenger av symptomenes varighet, MR- eller CT-funn, eventuelt funn ved legeundersøkelsen. 

Ved moderat glidning og moderate symptomer bør ryggen skånes for de største påkjenninger. Ungdommen tilrås å holde seg borte fra idrettslig aktivitet i noen måneder. Det kan være aktuelt å bruke et spesialtilpasset korsett i en avlastningsperiode. Under avlastningsperioden legges det sammen med fysioterapeut opp et treningsprogram med trening av stabiliserende muskulatur i mage og rygg, og med tøyning av hoftemuskulatur. Deretter følger man vanlige prinsipper for opptrening etter en skade. 

Ved større glidning, ved vedvarende smerter eller tegn på at nerver påvirkes av glidningen, kan operasjon være nødvendig. Det samme gjelder pasienter som ikke blir kvitt ryggplagene på tross av langvarig opptrening. 

Forrige side Neste side