Informasjon

Barn som går på tå

Det er ikke uvanlig at små barn som nettopp har lært seg å gå, og som ellers utvikler seg normalt, går på tærne. Men hvis dette fortsetter etter at barnet har fylt to år, bør det bli vurdert av en lege.

Tågang hos barn opptil 3-årsalderen er ofte bare en uvane og ikke et tegn på noe underliggende medisinsk problem. Leger kaller det gjerne idiopatisk tågang, noe som betyr at de ikke kjenner årsaken til at barnet går på tå1-3. En annen betegnelse som brukes mye, er habituell tågang.

Forekomsten av tågang er usikker fordi ikke alle søker lege for denne tilstanden. En svensk studie fra 2012 fant at 5 prosent av alle barn i alderen 5,5 år var tågjengere. På det tidspunktet hadde mer enn halvparten sluttet å gå på tærne4.

Kan være cerebral parese

Men tågang sammen med andre tegn og symptomer kan være forårsaket av en underliggende tilstand som muskelsykdommen Duchenne5, cerebral parese6 eller i noen tilfeller ved autisme.

Behandlingen bestemmes ut i fra hva som er årsaken til at barnet går på tå. I mange tilfeller vil det ikke være nødvendig å gjøre noe mer enn å følge nøye med på barnet, mens det noen ganger blir nødvendig å operere - for eksempel ved å forlenge hælsenene.

Tågang kan være et tegn på en mild form for cerebral parese som gjør at hælsenene og leggmusklene er for stramme (spastiske). Dette fører til at hælen blir trekt oppover, mens tærne og fotbladet trekkes nedover. Men tågang oppstår hos færre enn halvparten av de som er rammet av cerebral parese1. En annen årsak kan være lammelser i musklene i foten og bena. Den mest typiske tilstanden er Duchennes muskeldystrofi. Alle barn med denne sykdommen går på tærne.

Neste side