Informasjon

Uttåing, Chaplin-føtter

Uttåing hos barn er i de aller fleste tilfeller en normalvariant som retter seg opp av seg selv når barnet begynner å gå.

Uttåing

Uttåing er et vanlig fenomen hos de minste småbarna. Som foreldre blir man som regel oppmerksom på tilstanden når barnet begynner å reise seg opp, men før det kan gå. Føttene kan da være sterkt utadroterte. Når barnet begynner å gå, vil barnets gange minne om Charlie Chaplins ganglag.

Uttåing er mindre vanlig enn inntåing. Hos de aller fleste er forandringene symmetrisk i begge føttene.

Årsak

Uttåing skyldes rotasjonsavvik i leggene eller i hofta, eventuelt plattfot. Man antar at forklaringen har sammenheng med hvordan fosteret ligger inne i livmoren under graviditeten - med hoftene utadrotert. Det skilles mellom tre hovedforklaringer på rotasjonsavviket:

  • Stivhet i hofteleddet (kontraktur) som følge av benas posisjon i fosterstadiet. Hofteleddene er utadroterte, og de har begrenset evne til å roteres innover.
  • Utoverroterte legger (tibiatorsjon). Denne tilstanden har en tendens til å øke på etter 5-års alder.
  • Utoverrotert lårhals (femoral retroversjon). Dette er den minst vanlige årsaken til uttåing.

Symptomer

Barn med uttåing har som regel ingen ubehag. Dersom barnet har smerter i beina, eventuelt at det halter, eventuelt at det bare er det ene beinet som er utoverrotert, skal man mistenke annen underliggende sykdom. De alternative diagnosene som først og fremst vurderes, er sykdom i lårbeinshodet (epifysiolyse), cerebral parese og Calvé-Legg-Perthes sykdom.

Diagnosen

Diagnosen er lett å stille med sine typiske forandringer. De fleste tilfeller som er synlige i spedbarnsalderen, skyldes stivhet i hofteleddet. Forandringer som diagnostiseres etter 2-års alderen, skyldes oftest rotasjonsavvik i leggbeinet (tibia). Slike forandringer har en tendens til å kunne tilta også etter 5-års alder.

Ved legeundersøkelsen finnes føttene vendt utover. Ved forandringer som er lokalisert i hoftene, er kneskålen vendt utover mot siden. Ved forandringer som skyldes rotasjon i leggbeinet (tibia), vender kneskålen rett frem.

Bildediagnostikk er kun påkrevd dersom det er usikkerhet om annen årsak til uttåingen.

Behandling

Uttåing som skyldes stivhet i hofteleddet, retter seg nesten alltid opp av seg selv i løpet av det første året når barnet begynner å gå. Under 5 prosent har fortsatt uttåing av denne årsaken når det er gått 18 måneder.

Rotasjon i leggen eller femoral retroversjon vil vedvare også etter 5-års alderen. Vedvarer forandringene når barnet nærmer seg skolealderen, bør det tas røntgen og barnet bør tilses av en ortoped. De aller fleste av disse barna vil også få rette føtter gjennom den videre veksten og utviklingen. Annen form for behandling som ortoser og gipsing, har ingenting for seg. Bare i sjeldne tilfeller - først og fremst ved femoral retroversjon - kan det bli aktuelt med et operativt inngrep.

I USA anbefales røntgen og vurdering av ortoped ved forandringer som vedvarer utover 3-års alderen.

Prognose

Prognosen er for de aller fleste god. Det er uklart om tilstanden disponerer for problemer senere i livet i form av epifysiolyse, stressbrudd og artrose.

Vil du vite mer?