Informasjon

Uttåing - utoverrotasjon av leggen

Uttåing er en vekstforstyrrelse som sjelden skyldes en sykdom. En av de vanligste årsakene er at skinnbeinet i leggen, tibia, er rotert utover som følge av trykk mot leggen i fosterstadiet.

Uttåing

Uttåing er mindre vanlig enn inntåing hos småbarn og barn. En av årsakene til uttåing er at leggbeinet er vridd (rotert) utover. Man tror årsaken er at leggen er blitt presset i en bestemt stilling i fosterstadiet.

Tilstanden er oftest tilstede i begge leggene, og den oppdages som regel når barnet begynner å gå. Den ses oftest i alderen 4 til 7 år.

Diagnosen

Det foreligger gjerne ensidig uttåing. Kneskjellet befinner seg rett fortil når barnet går og utelukker dermed forandringer høyere oppe i ekstremiteten, som i lårbeinet. Tilstanden er enkel å diagnostisere, og det er sjelden behov for bildeundersøkelser.

Behandling

Utoverrotasjon av leggen vil i de fleste tilfeller rette seg opp selv. Men hos noen få øker feilstillingen etter som barnet vokser. Ved uttalte plager, blant annet ustabilt kneledd, og ved svære feilstillinger, må operasjon overveies. Et kirurgisk inngrep kan medføre komplikasjoner, slik at man er tilbakeholden med å operere.

Andre tiltak synes å ha liten effekt.

Vil du vite mer?