Informasjon

Blodmangel hos barn

Blodmangel, anemi, betyr lav blodprosent, eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er fargestoffet i de røde blodlegemene som binder og frigir oksygen og transporterer det rundt i kroppen.

Temaside om Korona

Hva er blodmangel?

Blodmangel (anemi) betyr lav blodprosent , eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er fargestoffet i de røde blodlegemene. Dette fargestoffet har evnen til å binde oksygen (surstoff), og til å frigi oksygen i kroppens celler. Det vil si at den livsviktige funksjonen med transport av oksygen fra lungene til kroppens celler, er avhengig av hemoglobin. Ved anemi er hemoglobin-mengden redusert, og med det er kroppens tilgang til oksygen redusert.

Hemoglobinmengden i kroppen kan være redusert ved at det er lite hemoglobin i de røde blodlegemene, eller ved at det er for få eller unormale/syke røde blodlegemer.

Typiske symptomer når blodprosenten blir lav, og derved redusert oksygentilførsel til kroppens celler, er blekhet i huden, nedsatt kondisjon, åndenød ved anstrengelser, slapphet, tretthet, økt søvnbehov. Slike symptomer kan også ha mange andre forklaringer.

Aldersavhengige normalverdier for hemoglobin:

Normalområde barn5
1-7 dager 12,5-20 g/dL
8-14 dager 11,9-15,7 g/dL
15-30 dager 11,6-14,3 g/dL
31-60 dager 10,2-13,7 g/dL
61-180 dager 10,5-13,4 g/dL
0,5 år til < 2 år 10,4-12,6 g/dL
2 år til < 12 år 11,0-13,4 g/dL

Årsaker

23314888

Om du mistenker at barnet ditt har anemi bør du være rask til å oppsøke lege for å sjekke dette med en blodprøve. De vanligste formene for blodmangel (anemi) i de nordiske land er jernmangelanemi og infeksjonsanemi - som vil si anemi i forløpet av, eller i tiden etter en infeksjonssykdom. Den vanligste alderen for jernmangelanemi er ½ til 2 år, og et mangelfullt kosthold kan føre til slik mangel.

Lav fødselsvekt gir økt sjanse for utvikling av anemi hos nyfødte og små barn. Dette skyldes at de ofte har mindre jernlager enn normalt ved fødselen. Barn med lav fødselsvekt vokser ofte raskere enn de med normal fødselsvekt, og dette øker risikoen for utvikling av anemi ytterligere.

Blødninger er en annen mulig årsak til anemi. Særlig innvendige blødninger - for eksempel fra tarmen - kan være vanskelig å avdekke. Blod endrer farge og konsistens etter kun sekunder i tarmen, blødning i magesekken kan gi kaffegrut-lignende oppkast. Blødninger fra tykktarmen som ikke kommer fra nederste del vil gjerne ha form som svart og tjæreaktig avføring. Betennelser i tarmen, som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom eller cøliaki, kan føre til dårlig opptak av nødvendige næringsstoffer, blant annet jern. Slike sykdommer kan også forårsake blødninger fra tarmen.

Nyresvikt kan være en årsak til anemi hos barn, f.eks. i forbindelse med smitte av E.coli dersom barnet utvikler tilstanden hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). Blodig diaré er typisk ved denne tilstanden. Kreft og en rekke andre tilstander kan forårsake anemi hos barn. Slike årsaker er sjeldne, men må utelukkes dersom man ikke finner noen opplagt årsak. 

Særlig barn fra middelhavsland eller ekvator-regionen kan bære på en sjelden, genetisk betinget sykdom som kan gi anemi - talassemi.

Behandling

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi. Tilstanden behandles som regel med jerntilførsel. Det er også viktig å justere kostsholdet for å forhindre tilbakefall.

Anemi utløst av infeksjoner er også vanlig. I de fleste tilfeller vil blodprosenten bli normal når immunapparatet er ferdig med å bekjempe infeksjonen, eventuelt etter en antibiotika-kur dersom det dreier seg om en behandlingstrengende bakterie-infeksjon.

Anemi kan også være et tegn på en annen sykdom i kroppen. Ved påvist anemi hos et barn vil man alltid ta prøver for å bekrefte en eventuell jernmangel. Dersom man ikke kan påvise jernmangel, må det sjekkes for andre årsaker til lav blodprosent.

Advarsel

Ved usikkerhet om det foreligger anemi (blodmangel) bør barnet alltid bli undersøkt av lege.

Vil du vite mer?