Informasjon

Blodmangel hos barn

Hva er blodmangel?

Blodmangel (anemi) betyr lav blodprosent , eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er fargestoffet i de røde blodlegemene. Dette fargestoffet har evnen til å binde oksygen og til å frigi oksygen i kroppens celler. Det vil si at den livsviktige funksjonen med transport av oksygen fra lungene til kroppens celler, er avhengig av hemoglobin. Ved anemi er hemoglobinmengden redusert, og med det er kroppens tilgang til oksygen redusert.

Hemoglobinmengden i kroppen kan være redusert ved at det er lite hemoglobin i de røde blodlegemene, eller ved at det er for få eller unormale/syke røde blodlegemer.

Typiske symptomer når blodprosenten blir lav, og derved redusert oksygentilførsel til kroppens celler, er blekhet i huden, nedsatt kondisjon, åndenød ved anstrengelser, slapphet, tretthet, økt søvnbehov. Slike symptomer kan også ha mange andre forklaringer.

Aldersavhengige normalverdier for hemoglobin:

Normalområde barn5
1-7 dager 12,5-20 g/dL
8-14 dager 11,9-15,7 g/dL
15-30 dager 11,6-14,3 g/dL
31-60 dager 10,2-13,7 g/dL
61-180 dager 10,5-13,4 g/dL
0,5 år til < 2 år 10,4-12,6 g/dL
2 år til < 12 år 11,0-13,4 g/dL
Neste side