Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Årsak

Når det oppstår en skade på blodårer, vil normalt koagulasjonssystemet reagere med å tette skaden med blodplater og utfelling av et uløselig stoff som kalles fibrin. Forut for dannelsen av fibrin skjer det en hel rekke reaksjoner i blodet, og disse fordrer tilstedeværelse av faktor IX og VIII. Uten disse faktorene vil man derfor ha vansker med å tette igjen "hullene" i blodårene, og det oppstår lett blødninger.

Det er en arvelig sykdom, X-bundet og recessiv.

Forrige side Neste side