Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Hemofili er en arvelig blødersykdom. Omfanget av symptomer og tegn er svært varierende fra pasient til pasient, alt etter hvilken grad av sykdommen man har.

Årsak

Når det oppstår en skade på blodårer, vil normalt koagulasjonssystemet reagere med å tette skaden med blodplater og utfelling av et uløselig stoff som kalles fibrin. Forut for dannelsen av fibrin skjer det en hel rekke reaksjoner i blodet, og disse fordrer tilstedeværelse av faktor XI og VIII. Uten disse faktorene vil man derfor ha vansker med å tette igjen "hullene" i blodårene, og det oppstår lett blødninger.

Det er en arvelig sykdom, X-bundet og recessiv.

Forrige side Neste side