Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Temaside om Korona

Symptomer

Omfanget av symptomer og tegn er svært varierende fra pasient til pasient, alt etter hvilken grad av sykdommen man har.

  • Ved mild grad ser man blødninger etter moderate eller store skader, samt ved kirurgiske inngrep.
  • Ved moderat grad opptrer blødninger etter lettere skader.
  • Ved alvorlig grad ses blødninger som oppstår uten noen utløsende årsak.

Spesielt vanlig er leddblødninger. Leddblødninger kan på sikt skade leddet, som ødelegges og blir stivt. Mange pasienter vil oppleve uvanlig store blødninger i forbindelse med tannlegeinngrep. Misfarget urin som følge av blødninger, kan opptre. Smerter i ledd og muskler som følge av blødningene og den betennelsen de starter, er ganske vanlig.

Forrige side Neste side