Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Temaside om Korona

Symptomer

Omfanget av symptomer og tegn er svært varierende fra pasient til pasient, alt etter hvilken grad av sykdommen man har.

  • Ved mild grad ser man blødninger etter moderate eller store skader, samt ved kirurgiske inngrep.
  • Ved moderat grad opptrer blødninger etter lettere skader.
  • Ved alvorlig grad ses blødninger som oppstår uten noen utløsende årsak.

Spesielt vanlig er ledd- og muskelblødninger. Leddblødninger kan på sikt skade leddet som ødelegges og blir stivt. Mange pasienter vil oppleve uvanlig store blødninger i forbindelse med tannlegeinngrep. Misfarget urin som følge av blødninger, kan opptre.

Smerter i ledd og muskler som følge av blødningene og den betennelsen de starter, er ganske vanlig.

Forrige side Neste side