Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Behandling

Målet med behandlingen er å hindre nye blødninger og hindre skader forårsaket av blødninger. Egenbehandling er viktig.

Hva kan du gjøre selv?

  • Vær forsiktig med å utsette deg for aktivitet som kan medføre større skader
  • Si fra til alt helsepersonell som skal behandle deg, om at du har hemofili, så det kan tas forhåndsregler ved undersøkelser eller behandling
  • Immobiliser og kjøl ned et sted med blødninger - gjelder spesielt muskulatur og ledd
  • Sett sprøyter med konsentrat av manglende faktor selv (ev. ved milde tilfeller bruke nesespray). Du vil bli tildelt slike sprøyter fra lege/sykehus og få nødvendig opplæring
  • Unngå inntak av legemidler som acetylsalisylsyre (f.eks. Aspirin) og giktmedisiner (f.eks. Naproxen).

Medikamentell behandling

Hovedbehandlingen av alvorlig hemofili består i å erstatte den spesifikke koagulasjonsfaktoren som pasienten mangler ved å injisere dette stoffet direkte i blodet. Slik erstatningsterapi kan bli gitt for å stanse en episode som nettopp har oppstått og som er under utvikling. Behandlingen kan også gis forebyggende for å forhindre blødningsepisoder.

Når formålet er forebyggende behandling, settes en sprøyte med renset konsentrat av aktuell faktor med jevnlige mellomrom, samt forut for bestemte hendelser. Eksempel på slike hendelser er tannlegebesøk. Ved mild og moderat sykdom brukes nesespray Octostim. Vanlig dosering er 1 spraydose i hvert nesebor, eventuelt gjentatt hver 12. time i maksimum to til fire døgn.

Koagulasjonsfaktorer kan hentes ut fra donert blod, med de kan også syntetiseres ved hjelp av såkalt rekombinant teknikk og er da ikke laget fra menneskelig blod.

Fibrinolysehemmere er medikamenter som hindrer at blodplugger løses opp for raskt. Eksempel på dette er Cyclokapron. Disse brukes av og til i kombinasjon med koagulasjonsfaktorer. Medisiner bør ikke settes intramuskulært, da dette kan forårsake blødninger.

Forebyggende behandling

Blødninger kan behandles når de skjer, eller behandling kan gis regelmessig for å forebygge blødninger. Formålet med forebygging er å hindre spontane leddblødninger og deres konsekvenser. Forebygging anbefales for barn med alvorlig hemofili tre ganger i uken, eventuelt annenhver dag ved hemofili A og to ganger i uken ved hemofili B. Internasjonale anbefalinger er å starte forebygging allerede i ett og et halvt-årsalderen. Behandlingen er ofte en belastning for familien, og den er heller ikke komplikasjonsfri. Det er usikkert på hvilket aldersnivå den forebyggende behandlingen bør stanse. Stadig flere anbefaler livslang forebyggende behandling.

Forrige side Neste side