Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Prognose

Sykdommen starter som oftest i ung alder. Ved god behandling vil symptomene være fattige, men de kan tilta i styrke ved sviktende behandling. Sykdommen er livslang, men rammede personer har normal forventet livslengde.

Komplikasjoner er utvikling av antistoffer mot faktorene som gis i sprøyteform - det gjelder for ca. 15 prosent. Dette fører til at faktorene inaktiveres før de virker. Man bør mistenke dette hvis man til tross for infusjon av faktor fortsetter å få blødninger. Andre komplikasjoner er smerter, stivhet og destruksjon i ledd. Smitte med virus via overført blod eller via preparater med faktor var tidligere et stort problem. Moderne kontroll av blod og faktorpreparater er meget god, og det er i dag meget usannsynlig at virusinfisert preparat slipper igjennom kontrollen.

Forrige side Neste side