Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Hemofili er en arvelig blødersykdom. Omfanget av symptomer og tegn er svært varierende fra pasient til pasient, alt etter hvilken grad av sykdommen man har.

Prognose

Sykdommen starter som oftest i ung alder. Ved god behandling vil symptomene være fattige, men de kan tilta i styrke ved sviktende behandling. Sykdommen er livslang, men rammede personer har normal forventet livslengde.

Komplikasjoner er utvikling av antistoffer mot faktorene som gis i sprøyteform - det gjelder for ca. 15 prosent. Dette fører til at faktorene inaktiveres før de virker. Man bør mistenke dette hvis man til tross for infusjon av faktor fortsetter å få blødninger. Andre komplikasjoner er smerter, stivhet og destruksjon i ledd. Smitte med virus via overført blod eller via preparater med faktor var tidligere et stort problem. Moderne kontroll av blod og faktorpreparater er meget god, og det er i dag meget usannsynlig at virusinfisert preparat slipper igjennom kontrollen.

Forrige side Neste side