Informasjon

Hemofili, blødersykdom

Hemofili er en arvelig blødersykdom. Omfanget av symptomer og tegn er svært varierende fra pasient til pasient, alt etter hvilken grad av sykdommen man har.

Å leve med hemofili

Man bør søke å unngå utløsende faktorer. Dette gjelder især aktiviteter som kan gi større skader. En del av hverdagen er å ha med seg sprøyter og sette disse selv.

Les også vårt intervju med Stein Erik Westlie: Å leve med blødersykdom

Forrige side Neste side