Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en sykdom som oftest skyldes en spesiell type E. coli infeksjon. Dette er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn.

Hopp til innhold

Hva er hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)?

Det er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn, men den kan også forekomme hos voksne. Sykdommen medfører feber, redusert antall blodplater, skade på små blodkar, anemi (nedsatt blodprosent) som følge av ødeleggelse av røde blodlegemer, og utvikling av forskjellige grader av nyresvikt.

I de fleste tilfeller starter sykdommen med en magetarminfeksjon med blodig diaré. Symptomene utvikles vanligvis 3-4 dager etter inntak av bakterieforurenset mat (E. coli bakterier). Etter ca. 1 ukes sykdom forverres tilstanden når sykdommen også når nyrene. Barnet kan ha feber, er slapt, irritabelt og noen får kramper. Mengden røde blodlegemer og blodplater kan reduseres betydelig, og barnet kan også få tungpust og hjertebank. Reduksjonen i antall blodplater fører til blødninger i slimhinner og hud. Disse starter ofte som neseblødninger eller som synlige blåmerker i huden. Redusert mengde urin kan gi mistanke om nyresvikt.

Sykdommen er sjelden. Tilstanden ble første gang påvis i Norge i 1992. I februar/mars 2006 ble 17 barn + 1 voksen innlagt sykehus i Norge på mistanke om hemolytisk-uremisk syndrom der årsaken etter hvert ble bekreftet å være forurenset mårpølse - 10 av disse utviklet HUS. I mars 2009 ble det på nytt påvist flere tilfeller spredt over landet, men denne gangen ble årsaken aldri funnet.

Årsak

Årsaken er delvis kjent. Infeksjon i tarmen med en helt spesiell type tarmbakterier med typenavnet E coli O157:H7 (enterohemorragisk E.coli, EHEC) er kjent å kunne føre til dette syndromet. Bakterien dør ved steking og koking. Det er derfor bare de som har spist utilstrekkelig varmebehandlete produkter, som blir syke. Og det er bare en liten andel av disse som blir syke. Av alle som får en tarminfeksjon med denne bakterietypen, er det færre enn 20% som også utvikler nyresykdom og blir alvorlig syke.

E. coli bakteriene som fører til denne sykdommen, produserer et giftstoff (toxin) som fører til at immunforsvaret overreagerer og danne antistoffer som slår seg ned i små blodårer og medfører skade i disse. Skadene i blodårene og på blodplater og røde blodlegemer fører til svekket blodomløp og blødninger. Dette skjer også i blodårene i nyrene og leder til nyresvikt.

Diagnostikk

Barnet har symptomer som beskrevet, spesielt viktig er tegn til hudblødninger. Informasjon om forutgående infeksjon med blodig diaré styrker diagnosen.

Ved undersøkelsen har barnet ofte feber, er slapt, irritabelt. Det kan finnes tegn på nyresvikt og lav blodprosent. Redusert antall blodplater fører til blødninger i hud eller slimhinner.

Blodprøver avslører at antall røde blodlegemer og blodplater er nedsatt, og blodprøve viser også at nyrefunksjonen er svekket.

Behandling

Barna med HUS innlegges i sykehus til behandling. Det er ikke funnet noen medikamenter som har avgjørende innvirkning på sykdommen. Men ved nyresvikt vil det kunne bli nødvendig med dialysebehandling i den akutte perioden (dialyse innebærer rensing av blodet med kunstige nyrer).

Forebygging

Det finnes ingen prøver som kan fastslå om man kommer til å bli syk etter å ha spist forurenset mat. Det er derfor ikke nødvendig å henvende seg til lege før det foreligger symptomer.

Dersom man får en mageinfeksjon med blodig diaré, bør terskelen for å oppsøke lege være lav. Hudblødninger, og etter hvert slapphet og tungpusthet, betyr at behandling må starte snarest. Hovedbehandlingen ved diaré er å erstatte væsketapet med drikke. Dersom det utvikles tegn til sykdom i blod eller nyrer, bør barnet innlegges i sykehus.

Følgende forebyggende tiltak vil beskytte mot smitte av E. coli tarminfeksjon:

  • All farsemat (herunder hamburgere, kjøttkaker og lignende) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt
    • E. coli O157 kalles også "hamburgerbakterien"
  • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
  • Unngå upasteurisert melk og melkeprodukter
  • Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat

EHEC-infeksjoner og barnehager

Barn som har fått påvist EHEC, bør ha 5 negative kontrollprøver av avføringen med minst 48 timers mellomrom før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Barn som har et familiemedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon, bør (uavhengig av egne symptomer) holdes borte fra barnehagen til det foreligger 3 negative avføringsprøver av barnet.

Prognose

Tilstanden krever intensiv behandling i sykehus, og den kan i sjeldne tilfeller være livstruende. Mange av barna blir imidlertid friske uten behandling, og får heller ingen senskader. Selv blant de barna som behøver behandling, vil nyrefunksjonen normaliseres hos de fleste. Hos noen kan det oppstå kronisk nyresvikt, det vil si vedvarende svekket nyrefunksjon.

Vil du vite mer?