Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en sykdom som oftest starter med en tarminfeksjon, og som etter noen dager fører til betennelse i nyrene. Dette er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn.

Hva er hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)?

HUS er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn, men som også kan forekomme hos voksne. Sykdommen medfører feber, redusert antall blodplater, anemi (nedsatt blodprosent) som følge av ødeleggelse av røde blodlegemer, og utvikling av forskjellige grader av nyresvikt.

I de fleste tilfeller starter sykdommen med en tarminfeksjon med blodig diaré. Symptomene fra tarmen utvikles vanligvis 3-4 dager etter inntak av bakterieforurenset mat (E. coli bakterier - EHEC). Etter ca. 1 ukes sykdom forverres tilstanden når sykdommen også når nyrene. Barnet kan ha feber, er slapt, irritabelt og noen får kramper. Mengden røde blodlegemer og blodplater kan reduseres betydelig, og barnet kan også få tung pust og hjertebank. Reduksjonen i antall blodplater fører til blødninger i slimhinner og hud. Disse kan starte som neseblødninger eller som synlige blåmerker i huden. Redusert mengde urin er typisk for nyresvikt.

Sykdommen er sjelden, det påvises ca. 1-3 tilfeller per 100.000 personer per år. I 2006 ble 17 barn + 1 voksen innlagt sykehus i Norge for mistanke om hemolytisk-uremisk syndrom der årsaken etter hvert ble bekreftet å være forurenset morrpølse - 10 av disse utviklet HUS. Senere har det vært flere små utbrudd, og de fleste utbruddene blir mye omtalt i media. 

Neste side