Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Behandling

Barna med HUS innlegges straks i sykehus til behandling. Det er ikke funnet noen medikamenter som har avgjørende innvirkning på sykdommen. Ved nyresvikt kan det bli nødvendig med dialysebehandling i den akutte perioden. Dialyse innebærer rensing av blodet med dialysemaskin, såkalt kunstige nyrer.

Forrige side Neste side