Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Temaside om Korona

Behandling

Barna med HUS innlegges i sykehus til behandling. Det er ikke funnet noen medikamenter som har avgjørende innvirkning på sykdommen. Ved nyresvikt kan det bli nødvendig med dialysebehandling i den akutte perioden (dialyse innebærer rensing av blodet med dialysemaskin (kunstige nyrer).

Forrige side Neste side