Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Forebygging

Det finnes ingen prøver som kan fastslå om man kommer til å bli syk etter å ha spist forurenset mat. Det er derfor ikke nødvendig å henvende seg til lege før det foreligger symptomer.

Dersom man får en mageinfeksjon med blodig diaré, bør terskelen for å oppsøke lege være lav. Hudblødninger, og etter hvert slapphet og tungpusthet, betyr at behandling må starte snarest. Hovedbehandlingen ved diaré er å erstatte væsketapet med drikke. Dersom det utvikles tegn til sykdom i blod eller nyrer, bør barnet innlegges i sykehus.

Forebyggende tiltak mot smitte av E. coli tarminfeksjon:

  • All farsemat (herunder hamburgere, kjøttkaker og lignende) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt
    • E. coli O157 kalles også "hamburgerbakterien"
  • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
  • Unngå upasteurisert melk og melkeprodukter av upasteurisert melk
  • Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat

EHEC-infeksjoner og barnehager

Barn som har fått påvist EHEC og har hatt HUS, må være frisk og ha 3 negative kontrollprøver av avføringen før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Første kontroll-prøve skal tas først 2-3 dager etter at barnet er friskt. Også søsken som går i barnehage må holdes hjemme inntil det syke barnet fortsatt har løs mage. 

Barn som har et familiemedlem som har fått påvist alvorlig EHEC-infeksjon, bør (uavhengig av egne symptomer) holdes borte fra barnehagen til den syke er frisk, og det foreligger 1 normal avføringsprøve. Foreldre som må være hjemme på grunn av egen smittefare har rett til sykmelding. Foreldrene som må passe barn som er hjemme på grunn av smittefare, har rett til pleiepenger. 
Ca. 50% av alle EHEC-bakterier gir bare mild sykdom (de er lavvirulente). I slike tilfeller gjelder regler som ved alle diaré-sykdommer - barnet kan gå i barnehagen så snart diaréen er opphørt og barnet er friskt. Kontrollprøver av avføringen er i disse tilfellene ikke nødvendg. 

Forrige side Neste side