Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Prognose

HUS krever intensiv behandling i sykehus, og den kan i sjeldne tilfeller være livstruende. Mange av barna blir imidlertid friske uten behandling, og får heller ingen senskader. Selv blant de barna som behøver behandling, vil nyrefunksjonen normaliseres hos de fleste. Hos noen kan det oppstå vedvarende svekket nyrefunksjon

Vil du vite mer?

Forrige side