Informasjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en sykdom som oftest starter med en tarminfeksjon, og som etter noen dager fører til betennelse i nyrene. Dette er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn.

Hva er hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)?

HUS er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn, men som også kan forekomme hos voksne. Sykdommen medfører feber, redusert antall blodplater, anemi (nedsatt blodprosent) som følge av ødeleggelse av røde blodlegemer, og utvikling av forskjellige grader av nyresvikt.

I de fleste tilfeller starter sykdommen med en tarminfeksjon med blodig diaré. Symptomene fra tarmen utvikles vanligvis 3-4 dager etter inntak av bakterieforurenset mat (E. coli bakterier - EHEC). Etter ca. 1 ukes sykdom forverres tilstanden når sykdommen også når nyrene. Barnet kan ha feber, er slapt, irritabelt og noen får kramper. Mengden røde blodlegemer og blodplater kan reduseres betydelig, og barnet kan også få tung pust og hjertebank. Reduksjonen i antall blodplater fører til blødninger i slimhinner og hud. Disse kan starte som neseblødninger eller som synlige blåmerker i huden. Redusert mengde urin er typisk for nyresvikt.

Sykdommen er sjelden, det påvises ca. 1-3 tilfeller per 100.000 personer per år. I 2006 ble 17 barn + 1 voksen innlagt sykehus i Norge for mistanke om hemolytisk-uremisk syndrom der årsaken etter hvert ble bekreftet å være forurenset morrpølse - 10 av disse utviklet HUS. Senere har det vært flere små utbrudd, og de fleste utbruddene blir mye omtalt i media. 

Årsak

Årsaken er i de fleste tilfeller en infeksjon i tarmen med en spesiell type tarmbakterier som kalles enterohemorragisk E.coli (EHEC). Bakterien dør ved steking og koking. Det er derfor bare de som har spist utilstrekkelig varmebehandlete produkter, eller som har vært i nær kontakt med en som er smittet, som blir syke. Av alle som får en tarminfeksjon med denne bakterietypen, er det kun ca. 10% som også utvikler nyresykdom og blir alvorlig syke.

E. coli bakteriene som fører til denne sykdommen produserer et giftstoff (toksin) som fører til at immunforsvaret overreagerer og danner antistoffer som slår seg ned i og skader små blodårer. Skadene i blodårene fører til dannelse av små blodpropper, økt forbruk av blodplater og skader på de røde blodlegemene. Samlet fører dette til svekket blodomløp i små blodårer, og økt risiko for blødninger. Når blodomløpet i nyrene svekkes kan det føre til nyresvikt.

Diagnostikk

Barnet har symptomer som beskrevet; slapphet, ev. feber, hudblødninger, redusert urinproduksjon. Informasjon om forutgående infeksjon med blodig diaré styrker diagnosen.

Ved undersøkelsen har barnet ofte feber, er slapt, irritabelt. Det kan finnes tegn på nyresvikt og lav blodprosent. Redusert antall blodplater fører til blødninger i hud eller slimhinner.

Blodprøver avslører at antall røde blodlegemer og blodplater er nedsatt, og blodprøve + urinprøve viser at nyrefunksjonen er svekket.

Behandling

Barna med HUS innlegges straks i sykehus til behandling. Det er ikke funnet noen medikamenter som har avgjørende innvirkning på sykdommen. Ved nyresvikt kan det bli nødvendig med dialysebehandling i den akutte perioden. Dialyse innebærer rensing av blodet med dialysemaskin, såkalt kunstige nyrer.

Forebygging

Det finnes ingen prøver som kan fastslå om man kommer til å bli syk etter å ha spist forurenset mat. Det er derfor ikke nødvendig å henvende seg til lege før det foreligger symptomer.

Dersom man får en mageinfeksjon med blodig diaré, bør terskelen for å oppsøke lege være lav. Hudblødninger, og etter hvert slapphet og tungpusthet, betyr at behandling må starte snarest. Hovedbehandlingen ved diaré er å erstatte væsketapet med drikke. Dersom det utvikles tegn til sykdom i blod eller nyrer, bør barnet innlegges i sykehus.

Forebyggende tiltak mot smitte av E. coli tarminfeksjon:

  • All farsemat (herunder hamburgere, kjøttkaker og lignende) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt
    • E. coli O157 kalles også "hamburgerbakterien"
  • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
  • Unngå upasteurisert melk og melkeprodukter av upasteurisert melk
  • Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat

EHEC-infeksjoner og barnehager

Barn som har fått påvist EHEC og har hatt HUS, må være frisk og ha 3 negative kontrollprøver av avføringen før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Første kontroll-prøve skal tas først 2-3 dager etter at barnet er friskt. Også søsken som går i barnehage må holdes hjemme inntil det syke barnet fortsatt har løs mage. 

Barn som har et familiemedlem som har fått påvist alvorlig EHEC-infeksjon, bør (uavhengig av egne symptomer) holdes borte fra barnehagen til den syke er frisk, og det foreligger 1 normal avføringsprøve. Foreldre som må være hjemme på grunn av egen smittefare har rett til sykmelding. Foreldrene som må passe barn som er hjemme på grunn av smittefare, har rett til pleiepenger. 
Ca. 50% av alle EHEC-bakterier gir bare mild sykdom (de er lavvirulente). I slike tilfeller gjelder regler som ved alle diaré-sykdommer - barnet kan gå i barnehagen så snart diaréen er opphørt og barnet er friskt. Kontrollprøver av avføringen er i disse tilfellene ikke nødvendg. 

Prognose

HUS krever intensiv behandling i sykehus, og den kan i sjeldne tilfeller være livstruende. Mange av barna blir imidlertid friske uten behandling, og får heller ingen senskader. Selv blant de barna som behøver behandling, vil nyrefunksjonen normaliseres hos de fleste. Hos noen kan det oppstå vedvarende svekket nyrefunksjon

Vil du vite mer?