Informasjon

Hovne lymfeknuter

Diagnostikk

Sykehistorien er avgjørende. Legen vil vite når og hvordan de hovne lymfeknutene oppstod, om du har andre symptomer og tegn. Legen vil kjenne på lymfeknutene og bedømme deres størrelse, ømhet, varme og fasthet. Beliggenheten til de hovne kjertlene kan gi hint om den underliggende årsaken. Ved usikkerhet om diagnosen inngår ofte andre undersøkelser i utredningen:

  • Blodprøver. Avhengig av hvilke mistanker legen måtte ha, kan det bli tatt blodprøver for å bekrefte eller utelukke de mistenkte tilstandene. Valg av spesifikke tester avhenger av den mistenkte årsaken, men vanligvis vil det bli tatt blodprosent, telling av hvite blodlegemer og blodplater, måling av blodsenkning (SR) og CRP. Slike prøver vil gi et godt inntrykk av den generelle helsetilstanden og vil kunne påvise infeksjoner og en eventuell leukemi.
  • Bildeundersøkelser. Et røntgenbilde av lungene eller et CT-bilde av området med de hovne kjertlene kan bidra til å påvise infeksjoner eller svulster.
  • Lymfeknutebiopsi. Hvis legen ikke finner noen forklaring på de hovne lymfekjertlene og mistenker at de store lymfeknutene kan være uttrykk for underliggende sykdom, kan det bli aktuelt å ta ut en vevsbit (biopsi) med en tynn nål fra en lymfeknute eller fjerne en hel lymfeknute slik at lymfevevet kan undersøkes i mikroskop.
Forrige side Neste side