Informasjon

Hovne lymfeknuter

Hovne lymfeknuter i kombinasjon med andre symptomer og tegn, særlig hos barn, er en vanlig grunn til å søke lege. Vanligvis sveller lymfeknuter ut og blir betente på grunn av en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier.

Hva er hovne lymfeknuter?

Lymfeknutene spiller en avgjørende rolle i kroppens forsvar mot virus, bakterier og andre årsaker til sykdom. Det finnes ca. 600 lymfeknuter (kjertler) spredt rundt omkring i kroppen. Halskjertlene er de lymfeknutene som oftest sveller ut, men også kjertlene i armhulene og i lyskene hovner av og til opp. Beliggenheten til de hovne lymfeknutene forteller hvilket område av kroppen der den underliggende årsaken er.

Behandling av betente, svulne lymfeknuter - også kalt lymfadenitt - avhenger av årsaken. I de fleste tilfeller behøves ingen behandling, og tilstanden normaliserer seg av seg selv. Hos noen er ubehaget såvidt plagsomt at et mildt smertestillende middel som paracetamol sammen med varme omslag vil hjelpe. I alvorligere tilfeller betyr behandling av hovne lymfekjertler å behandle den underliggende årsaken.

Lymfesystemet

Lymfesystemet

Lymfesystemet består av et nettverk av organer, årer og kjertler spredd rundt om i kroppen. En lymfeknute er en liten, rund eller bønneformet samling av celler dekket av en kapsel med bindevev. Cellene er en blanding av lymfocytter og makrofager. Lymfocyttene produserer proteinpartikler som fanger inntrengere, for eksempel virus. Makrofagene bryter ned det fangede materialet. Lymfocytter og makrofager filtrerer lymfevæsken din etter som den passerer rundt i kroppen og beskytter deg mot skadelige inntrengere.

Lymfeknuter opptrer i grupper, og hver gruppe drenerer et bestemt område av kroppen. Det er grunnen til at lokaliseringen av de hovne lymfeknutene hjelper legen til å klargjøre den underliggende årsaken. Hvis en lymfeknute utsettes for virus, bakterier eller andre inntrengere, kan den ese ut og bli minst 1 centimeter lang og bli betent.

Symptomer

Vanligvis er det slik at hovne lymfeknuter som du kan kjenne, som de på halsen, er ømme og smertefulle. I tillegg kan du ha andre symptomer og tegn, avhengig av den underliggende årsaken:

 • Rennende nese, sår hals, feber og andre tegn på øvre luftveisinfeksjon
 • Rød og betent hud over en hoven lymfeknute
 • Hoven arm eller ben, sannsynligvis på grunn av blokkering av lymfeårene forårsaket av en hoven lymfeknute dypt nede i huden
 • Generell hevelse i alle lymfeknuter i hele kroppen, noe som tyder på infeksjoner som mononukleose eller hiv (sjelden), eller autoimmune sykdommer som lupus eller leddgikt
 • Harde knuter som vokser inn i omgivende vev, som vokser raskt, kan være tegn på en svulst

Årsaker

Den vanligste årsaken til hovne lymfeknuter er en infeksjon, og oftest en virusinfeksjon som forkjølelse. Det finnes imidlertid andre typer infeksjon, særlig forårsaket av bakterier og parasitter, som heller ikke er uvanlige. Og det finnes sjeldnere sykdommer.

Vanlige infeksjoner som kan gi hovne lymfeknuter, er halsbetennelse, ørebetennelse, tannråte med betennelse, mononukleose (kyssesyke) og sårinfeksjoner. Andre litt mer uvanlige infeksjoner er tuberkulose, visse seksuelt overførte sykdommer som syfilis, eller toksoplasmose - en parasittinfeksjon som ofte skyldes kontakt med avføring fra en syk katt (toxoplasmose), eller dyrebitt.

Forstyrrelser i immunsystemet (kroppens forsvarssystem) som kan gi hovne lymfeknuter, er lupus - en kronisk betennelsessykdom som angriper ledd, hud, nyrer, blodceller, hjerte og lunger; leddgikt - en kronisk betennelsessykdom som angriper vevet i leddene; hiv-virus - som forårsaker aids.

Kreftsykdommer som typisk gir hovne lymfeknuter, er lymfomer - kreft som oppstår i lymfesystemet; leukemi - kreft i blodcellene med utgangspunkt både fra beinmargen og fra lymfesystemet. Sjeldne årsaker er visse medikamenter, som fenytoin som brukes mot epilepsi.

Når bør du søke lege?

De fleste forstørrede lymfeknuter minsker og får tilbake sin normale størrelse når den underliggende årsaken, f.eks. en forkjølelse, går over. Du/dere bør kontakte lege dersom lymfeknutene:

 • Har hovnet uten noen god grunn
 • Er røde, varme og ømme
 • De fortsetter å vokse
 • Føles harde og lite forskyvelige i forhold til omliggende vev
 • Er ledsaget av feber, nattesvette eller uforklarlig vekttap

Diagnostikk

Sykehistorien er avgjørende. Legen vil vite når og hvordan de hovne lymfeknutene oppstod, om du har andre symptomer og tegn. Legen vil kjenne på lymfeknutene og bedømme deres størrelse, ømhet, varme og fasthet. Beliggenheten til de hovne kjertlene kan gi hint om den underliggende årsaken. Ved usikkerhet om diagnosen inngår ofte andre undersøkelser i utredningen:

 • Blodprøver. Avhengig av hvilke mistanker legen måtte ha, kan det bli tatt blodprøver for å bekrefte eller utelukke de mistenkte tilstandene. Valg av spesifikke tester avhenger av den mistenkte årsaken, men vanligvis vil det bli tatt blodprosent, telling av hvite blodlegemer og blodplater, måling av blodsenkning (SR) og CRP. Slike prøver vil gi et godt inntrykk av den generelle helsetilstanden og vil kunne påvise infeksjoner og en eventuell leukemi.
 • Bildeundersøkelser. Et røntgenbilde av lungene eller et CT-bilde av området med de hovne kjertlene kan bidra til å påvise infeksjoner eller svulster.
 • Lymfeknutebiopsi. Hvis legen ikke finner noen forklaring på de hovne lymfekjertlene og mistenker at de store lymfeknutene kan være uttrykk for underliggende sykdom, kan det bli aktuelt å ta ut en vevsbit (biopsi) med en tynn nål fra en lymfeknute eller fjerne en hel lymfeknute slik at lymfevevet kan undersøkes i mikroskop.

Komplikasjoner?

Vanligvis forløper en episode med hovne lymfekjertler ukomplisert og tilstanden normaliserer seg selv. Hvis årsaken til de hovne kjertlene er en hissig infeksjon, og den ikke behandles, kan det oppstå komplikasjoner.

Bylldannelse (abscess). En byll er en avgrenset ansamling av puss forårsaket av en infeksjon. Puss inneholder væske, hvite blodceller, dødt vev og bakterier eller andre inntrengere. En byll krever drenasje og noen ganger behandling med antibiotika. En byll kan forårsake store skader hvis den rammer et livsviktig organ.

Blodforgiftning (sepsis). En bakterieinfeksjon hvor som helst i kroppen kan utvikle seg til en blodforgiftning ved at masse bakterier kommer over i blodet og spres rundt om i kroppen. En blodforgiftning kan medføre svikt i viktige organer og i verste fall død. Dette er imidlertid en sjelden komplikasjon og forekommer helst hos personer med en alvorlig underliggende sykdom. Behandlingen innebærer sykehusinnleggelse og antibiotika gitt direkte i blodet.

Behandling

Hovne lymfeknuter som følge av en virusinfeksjon normaliserer seg etter at infeksjonen er over. Antibiotika hjelper ikke mot virusinfeksjoner. Behandling av hovne lymfeknuter av andre årsaker avhenger av den underliggende sykdommen:

Infeksjon. Den vanligste behandlingen av hovne lymfeknuter forårsaket av bakterieinfeksjon, er antibiotika. Paracetamol og andre febernedsettende midler som salisylater og ibuprofen lindrer plagene og demper betennelsesreaksjonen. Vær dog forsiktig med å gi barn salisylat (Aspirin).

Immunsykdom. Dersom de hovne kjertlene skyldes hiv, lupus eller leddgikt, så rettes behandlingen mot den underliggende sykdommen.

Kreft. Hovne lymfekjertler forårsaket av kreftsykdom krever behandling av kreften. Avhengig av hvilken type kreftsykdom det er, så innebærer behandlingen kirurgi, strålebehandling og/eller cellegiftbehandling.

Vil du vite mer?