Informasjon

Langerhans-celle histiocytose

Histiocytose er en sjelden sykdom som skyldes overskudd av en type hvite blodceller kalt histiocytter. Histiocyttene klumper seg sammen og kan angripe hud, bein, lever, milt, tannkjøtt, lunger, øyne, ører og/eller sentralnervesystemet.

Temaside om Korona

Hva er Langerhans-celle histiocytose?

Sykdommen kan variere fra et begrenset angrep på for eksempel et bein (gjerne hodeskallen), en tilstand som kan gå tilbake av seg selv, og til en sykdom som angriper mange organ, er kronisk og tiltakende, og som kan forårsake store skader. I noen tilfeller er sykdommen livstruende.

Celletypen som forårsaker sykdommen, heter Langerhans-celler, oppkalt etter den personen som først påviste disse cellene. På mange måter likner histicytose på kreft, og sykdommen behandles også gjerne av kreftleger (onkologer) med cellegift og stråling. Men til forskjell fra kreft, kan histiocytose i noen tilfeller bli bra av seg selv uten behandling. Forskerne er derfor ikke sikre på om det dreier seg om en svulstsykdom eller en betennelsessykdom.

Langerhans-celle histiocytose er en meget sjelden sykdom. Over 70 prosent av dem som får sykdommen, er barn. Man har beregnet at det oppstår ca. 1-5 nye tilfeller per million innbyggere per år. Det vil si at det kanskje er omtrent 20 nye tilfeller i Norge per år.

Neste side