Informasjon

Langerhans-celle histiocytose

Behandling

I og med at denne sykdommen er svært sjelden, finnes det begrenset med forskning på hvilke behandlinger som er best - særlig blant voksne. Men basert på erfaring har man likevel ganske god forståelse for hva som hjelper ved de ulike variantene av sykdommen. Tre hovedmetoder for behandling anvendes: kirurgi, medikamentell behandling og strålebehandling.

Kirurgi forutsetter at sykdomsforandringene lar seg "skjære vekk". Ved utbredte forandringer og ved de fleste forandringene i hjernen er kirurgi utelukket.

Den medikamentelle behandlingen består i kortison og cellegift (kjemoterapi). Valg av preparater avhenger av hvor sykdomsforandringene befinner seg, og hvor utbredte de er. Det finnes et bredt utvalg av kjemoterapeutika, men nyere erfaringer gjør at man i dag vet sikrere hvilke behandlinger som har best effekt.

Strålebehandling har i mange tilfeller en god effekt. Men også her vil legene kritisk vurdere om nytten står i et rimelig forhold til ulempene med denne behandlingsformen. I en del tilfeller vil man kombinere strålebehandling og kjemoterapi.

Forrige side Neste side