Informasjon

Langerhans-celle histiocytose

Histiocytose er en sjelden sykdom som skyldes overskudd av en type hvite blodceller kalt histiocytter. Histiocyttene klumper seg sammen og kan angripe hud, bein, lever, milt, tannkjøtt, lunger, øyne, ører og/eller sentralnervesystemet.

Prognose

Prognosen er gjennomgående god, men kan være alvorlig dersom det er utbredt sykdom, det vil si i mange organ, hos de minste barna. Prognosen bestemmes først og fremst ut fra antall angrepne organ og i hvilken grad det påvises sviktende organfunksjon. 

Pasienter med diabetes insipidus oppnår sjelden bedring i hormonsvikten. Men tilstanden kan likevel enkelt behandles med regelmessig inntak av tabletter (Minirin) med det hormonet som hjernen produserer for lite av.

Forrige side Neste side