Informasjon

Langerhans-celle histiocytose

Oppfølging

Langerhans-celle histiocytose reagerer godt på behandling, og de fleste blir friske. Likevel er det risiko for tilbakefall og at forandringene kan oppstå på nytt. Derfor er det viktig at pasienter som har fått denne diagnosen, følges opp med regelmessige kontroller. I starten flere ganger i året, senere oftest i form av årlige kontroller.

Dersom du kun har hatt forandringer i beinvev, anbefales kontroller hvert halvår i 3 år. Oppstår det ikke nye sykdomsforandringer i løpet av et år, er det svært lite sannsynlig at nye skader vil oppstå senere, dvs. du kan betraktes som helbredet.

Forrige side Neste side