Informasjon

Behandling av bulimi

Behandling av bulimi består av tre sentrale behandlingsopplegg: Det du kan gjøre selv, psykoterapi og antidepressive medisiner.

Bulimi er en form for spiseforstyrrelser. Dersom du har bulimi, er du bekymret for hvordan kroppen din ser ut og hvor mye du veier. Men du har også spiseorgier der du spiser store mengder mat. Etterpå kaster du opp, tar avføringspiller eller bruker mange timer på trening for at du ikke skal legge på deg.

Å akseptere at du har et problem, og at du trenger hjelp, er den vanskeligste delen av behandlingen. Men det finnes flere gode behandlingsformer for bulimi. De kan gjøre deg bedre og få deg til å spise normalt igjen, selv om du har hatt bulimi lenge.

Mange har samtidige psykiatriske forstyrrelser som depresjon, angst, tvangslidelse, og det er viktig å behandle også disse tilstandene.

Behandlingsalternativene

Det er tre sentrale behandlingsopplegg for bulimi: det du kan gjøre selv, psykoterapi og antidepressive medikamenter.

  • Egenbehandlingen, det du kan gjøre selv, ligger i bunnen av ethvert behandlingsopplegg. Du kan dessuten få tilbud om én av de to andre behandlingene eller begge i kombinasjon.
  • Kognitiv atferdsterapi er den psykoterapiformen som virker best. Omkring halvparten av dem som får denne behandlingen, blir bedre.
  • Antidepressiver kan hjelpe, særlig hvis du har samtidig depresjon og bulimi. Men denne behandlingsformen virker ikke så godt som kognitiv terapi, og slike medisiner kan ha bivirkninger. Antidepressiver anbefales ikke til barn.

En kombinasjon av psykoterapi og antidepressiver virker også. For personer som er deprimerte, virker en slik kombinasjonsbehandling bedre på bulimien enn hver av behandlingene alene.

Neste side