Informasjon

Behandling av bulimi

Antidepressive midler

Moderne antidepressiver (SSRI og SNRI) har positiv effekt hos en del, spesielt ved fremtredende depressive trekk. For eksempel fluoxetin 60-80 mg daglig, som engangsdose om morgenen. Dosen må trappes gradvis opp. Det er ingen konsensus om varigheten av behandlingen. Slik behandling synes å redusere omfanget av bulemisk atferd med 50-60 prosent.

Forrige side Neste side