Informasjon

Behandling av bulimi

Temaside om Korona

Kombinasjonsbehandling

Du møter til regelmessige kontroller hos en terapeut samtidig som du tar antidepressiver hver dag. Kognitiv behandling er den formen for psykoterapi som vanligvis blir kombinert med antidepressivum.

Forrige side Neste side