Informasjon

Diagnostikk av bulimi

Diagnosen bulimi baserer seg på sykehistorien. Det finnes ingen enkel test for påvisning av bulimi, men dersom du får hjelp, er det gode sjanser for å bli frisk.

Hva er bulimi?

Bulimi innebærer sterk frykt for å gå opp i vekt. Samtidig er det en tilstand karakterisert ved at du av og til mister kontrollen og spiser store mengder mat. Etterpå føler du at du må kaste opp maten, ta avføringspiller, eller du må trene i timevis. Alt dette holder du skjult for andre, og du kan føle skyld og skam.

Mange yngre kvinner og noen yngre menn har denne tilstanden. De forsøker å si til seg selv at dette ikke er viktig. Men bulimi er alvorlig, og det kan skade helsen din.

Om du får hjelp, er sjansene gode for at du blir kvitt bulimien. Å innrømme at du har et problem, er den tøffeste delen av behandlingen. Men det er verdt det, fordi det finnes behandlinger som kan få deg til å føle deg bedre og hjelpe deg til å spise på en sunn måte igjen.

Sentrale trekk ved bulimi

  • 1-3 av 100 kvinner har spiseforstyrrelser som bulimi en eller annen gang i livet. Sykdommen opptrer hyppigst i alderen 20 til 35 år. Den er sjelden hos menn.
  • Perfeksjonisme, misnøye med kroppen, impulsivitet.
  • Depresjon og lav selvfølelse.
  • Det er vanskelig for personer med bulimi å be om hjelp, derfor holder de ofte sykdommen skjult i årevis.
  • Dersom du får behandling, er det store muligheter for at du bli bedre. Og jo tidligere du søker hjelp, jo bedre er behandlingsutsiktene.
  • Selv om du har hatt bulimi lenge, kan behandling hjelpe deg til å spise på en sunn måte igjen.

Andre symptomer kan være menstruasjonsforstyrrelser, svingninger i vekten, raskt oppstått skade på tennene og store vekslinger i humøret ditt.

Mange med bulimi har tidligere hatt anoreksi, en annen spiseforstyrrelse. Disse to tilstandene er nært knyttet sammen.

Diagnostikk

Det finnes ingen enkel test for bulimi. I starten vil mange benekte at de har et problem. På direkte spørsmål kan pasienten uttrykke bekymring for vekten og utseendet. Du og legen kommer fram til diagnosen sammen etter at dere har snakket om dine problemer, livet ditt og dine spisevaner. Legen kan også spørre om familieforholdene og andre viktige bekjentskaper.

Brekninger, inntak av avføringsmiddel, bruk av slankepiller kan forstyrre den fine balansen mellom kjemiske stoffer som eksisterer i kroppen. Noe som i verste fall kan forårsake nyre- og hjerteproblemer.

Legen vil gjerne sjekke dette ved å ta blodprøver. Legen vil også måle høyde og vekt. Dersom du er svært tynn, kan du ha anoreksi og ikke bulimi. Noen ganger er det ikke legen, men tannlegen som oppdager problemet. Det er fordi hyppige brekninger kan føre til at syren i oppkastet skader tennene dine og løser opp emaljen på tennene.

Det kan være tøft å snakke med legen om bulimi, selv om du kjenner og stoler på legen. Det kan være enklere om du tar med deg en venn som støtte, når du går til legen.

Vil du vite mer?