Informasjon

Hvor hyppig er bulimi?

Bulimi er mest vanlig blant tenåringsjenter og unge kvinner. Men også menn kan få tilstanden.

[imported]
[imported]

Dersom du har bulimi, skal du vite at det er mange mennesker som har det samme problemet som deg. Det kan hjelpe å vite hvordan andre har det.

Forekomst

Bulimia nervosa er vanligere enn anorexia nervosa. I løpet av livet vil 1-3 av 100 kvinner få tilstanden. Det var en svak økning i forekomsten på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Det er tvilsomt om forekomsten har økt dramatisk i befolkningen, men synligheten i helsetjenesten er blitt klart tydeligere. De siste årene har antall nye tilfeller vært noe avtakende.

I følge forskning vil under 6% av dem som har bulimia nervosa, noen gang komme til behandling i helsetjenesten. En norsk studie angir et gjennomsnitt på ti pasienter med bulimi og 38 pasienter med unormal overspising per legeårsverk i primærhelsetjenesten. Mange vegrer seg for å ta kontakt med behandlingsapparatet. Gjennomsnittlig går man med alvorlige problemer i 4-5 år før man søker hjelp.

Ca. 90% er kvinner. De fleste pasientene er voksne i alderen 15 til 35 år, debutalder er ofte rundt 19 år. Alle kan få bulimi. Tilstanden forekommer i alle samfunnslag, men noen har økt risiko sammenlignet med andre.

Bulimi er mye vanligere i land med overskudd på mat, og der mange mennesker er opptatte av å måtte være tynne for å være attraktive.

Risikofaktorer

Vi vet at noen personer har større risiko for å få bulimi enn andre. De viktigste risikofaktorene er følgende:

 • Å være kvinne. Over 90% av dem med bulimi er som angitt over, kvinner.
 • Å ha lav selvfølelse. Det å føle at du ikke er god til noe, ikke er verd noe, gjør at sjansen for å få bulimi øker.
 • Å ha problemer med foreldrene. F.eks. foreldre som kritiserer deg, eller som legger mye press på deg.
 • Å ønske så sterkt at du er perfekt, at du føler deg verdiløs når du ikke er det.
 • Å ha andre mentale problemer som påvirker stemningsleiet ditt. Særlig deprimerte personer har sterkt økt risiko for bulimi.
 • Å ha en jobb som legger press på deg til å være tynn. F.eks. modell, idrettsutøver i ulike grener.
 • Å ha blitt seksuelt eller fysisk misbrukt.
 • Å være rusmisbruker.
 • Å ha problem med forholdet til andre mennesker. Mange mennesker med bulimi har vansker med å få venner eller å kunne stole på andre mennesker.
 • Å ha foreldre som er mentalt syke. Hvis begge dine foreldre er deprimerte, har spiseforstyrrelser, eller er rusmisbrukere, er dine sjanser for å få bulimi større.
 • Å ha foreldre som er bekymret for vekten sin og kroppen sin, som driver med slankekurer eller som er overvektige.
 • Å være overvektig som barn.

Vil du vite mer?