Informasjon

Bulimi - en oversikt

Bulimi er en sykdom som kjennetegnes ved episoder med overspising som følges av oppkast, hard fysisk trening eller bruk av medikamenter for å redusere vekten.

Hva er bulimi?

Defineres ved episoder med overspising som etterfølges av oppkast, faste, økt fysisk aktivitet eller bruk av medikamenter (avføringsmidler, vanndrivende medisiner eller stoffskiftestimulerende medisiner) for å redusere vekten, sammen med en sykelig frykt for overvekt. 

Tilstanden er vanligere enn anorexia nervosa (spisevegring). Sjansen for å få sykdommen i løpet av livet er trolig en og en halv til tre prosent. Cirka 90 prosent av pasientene er kvinner i alderen 15 til 35 år, og debutalderen er ofte rundt 19 år. I følge en studie var det bare seks prosent av dem med bulimi som søkte behandling i helsetjenesten. Tilstanden er underdiagnostisert. På 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet var det en liten økning i forekomsten, men det er tvilsomt om forekomsten har økt dramatisk i befolkningen. Tilstanden har fått mye omtale og er blitt mer synlig i helsetjenesten.

Neste side