Informasjon

Bulimi - en oversikt

Bulimi er en sykdom som kjennetegnes ved episoder med overspising som følges av oppkast, hard fysisk trening eller bruk av medikamenter for å unngå vektøkning eller redusere vekten.

Hva er bulimi?

Bulimi, bulimia nervosa, defineres ved episoder med overspising som etterfølges av oppkast, faste, økt fysisk aktivitet eller bruk av medikamenter (avføringsmidler, vanndrivende medisiner eller stoffskiftestimulerende medisiner) for å redusere vekten, sammen med en sykelig frykt for overvekt. 

Tilstanden er vanligere enn anorexia nervosa (spisevegring). Sjansen for å få sykdommen i løpet av livet er trolig 1,5-3 prosent. Cirka 90 prosent av pasientene er kvinner i alderen 15 til 35 år, og debutalderen er ofte rundt 18-19 år. I følge en studie var det bare 6 prosent av dem med bulimi som søkte behandling i helsetjenesten. Tilstanden er underdiagnostisert. På 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet var det en liten økning i forekomsten, men det er tvilsomt om forekomsten har økt dramatisk i befolkningen. Tilstanden har fått mye omtale og er blitt mer synlig i helsetjenesten.

Neste side