Informasjon

Bulimi - en oversikt

Symptomer

Typiske symptomer

  • Episoder med overspising
  • Oppkast av mat
  • Annerledes syn på seg selv og egen kropp enn omverdenen har
  • Ønsker en vekt som ligger ca 10 kg under normalvekten
  • Regelmessig bruk av avføringsmidler
  • Selvforakt er vanlig

Kjennetegn ved spiseanfall

Tilstanden er karakterisert ved tap av kontroll. Det oppstår en slags tenningsreaksjon på mat som gjør at du mister kontrollen over situasjonen. Store mengder mat settes til livs før maten kastes opp igjen. Hyppigheten av slike episoder varierer fra en eller flere ganger daglig til en gang annen hver uke. Gjennomsnitt av slike episoder blant de som har denne tilstanden, er to ganger per uke. Spiseanfallene varer fra minutter til timer.

Følelsesmessige forhold

Pasienter med bulimi opplever at angst, indre uro/spenning, kjedsomhet og ensomhet kan utløse et spiseanfall. Etter anfallet føler mange lettelse eller tilfredsstillelse, særlig i startfasen. Skyld og skamfølelse, samt fortvilelse blir etter hvert mer fremtredende etter spiseanfallene. Depresjon er svært vanlig.

Sosiale forhold

Økonomiske problemer kan oppstå på grunn av store matutgifter. Tidligere sykdommer og psykiske skader i barndom og oppvekst kan finnes hos enkelte. Samtidig misbruk av alkohol, narkotika, nerve- eller sovemedisin kan forekomme hos opptil 40 prosent. 

Forrige side Neste side