Informasjon

Bulimi - en oversikt

Årsaker

Årsaksforholdene er sammensatte, både biologiske, psykiske, sosiale og familiære faktorer spiller inn. Sykdommen har mange likhetstrekk med spisevegring, og en del har hatt spisevegring tidligere. Bulimi kan også forekomme samtidig med spisevegring. En teori om årsaken går ut på at utsulting utløser en sult som pasienten ikke makter å motstå, og dette fører til spiseorgier og bulimi. Tenningsreaksjonen på mat gjør at bulimi har noen fellestrekk med avhengighetstilstander som stoff- og alkoholmisbruk.

Faktorer som man har sett disponerer noe for sykdommen, er:

Hos individet selv

  • Impulsivitet og ustabilt stemningsleie
  • Selvødeleggende/selvskadende oppførsel
  • Tendens til misbruk av alkohol og medikamenter

I familien

  • Hyppighet av åpne konflikter, misbruk og psykisk sykdom
Forrige side Neste side