Informasjon

Bulimi - en oversikt

Diagnosen

Diagnosen er som regel lett å stille dersom pasienten og/eller pårørende forteller hvordan tilstanden arter seg. Dilemmaet er at det sjelden skjer. Pasienten føler ofte skam og selvforakt over sine problemer, og et fåtall søker lege.

Andre undersøkelser er nødvendig for å kartlegge om tilstanden har medført skader. Grundig kroppslig undersøkelse gjøres for å avdekke eventuelle komplikasjoner. Slike komplikasjoner er sjeldne, men de kan være krampetilstander, rytmeforstyrrelser i hjertet, svekket muskulatur. Vekten er ofte nær det normale, men bulimipasienter finnes i alle vektklasser. Uregelmessig menstruasjon er vanlig, men det forekommer ikke så ofte som ved spisevegring. Dårlig tannstatus og forstørrelse av spyttkjertlene som følge av brekninger, kan finnes hos noen. Magesmerter og forstoppelse er vanlig.

Forstyrrelser i blodets saltinnhold på grunn av oppkast er ikke uvanlig.

Ved begrunnet mistanke om spiseforstyrrelser bør barn og unge bli henvist til spesialisthelsetjenesten så raskt som mulig. Pasienten henvises til psykisk helsevern.

Dersom vekten er faretruende lav, eller dersom det er tegn til komplikasjoner, kan det være nødvendig med innleggelse på sykehus til medisinsk undersøkelse og behandling.

Forrige side Neste side