Informasjon

Prognosen ved bulimi

Mange vil bli bedre eller friske fra bulimi med behandling, og noen ganger uten behandling. Dersom du ikke blir helt frisk, kan behandling likevel hjelpe deg å få kontroll over symptomene.

Dersom du har hatt bulimi lenge, kan det begynne å påvirke kroppen din og forårsake andre typer problemer. Du bør kjenne til langtidsproblemene som er forbundet med denne sykdommen. Her er eksempler på hvordan kroppen din kan skades:

  • Brekninger kan "tørke ut" kroppen din og øke risikoen for nyrestein. Brekningene kan også skape forstyrrelser i den kjemiske sammensetningen i blodet, noe som kan skade musklene og hjertet ditt.
  • Beinskjørhet. Manglende kalkopptak og svinn av kalk i den alderen da kalkreservene skal bygges opp, gjør at du har økt risiko for beinskjørhet når du blir eldre.
  • Hyppige brekninger kan også skade magesekken og spiserøret ditt.
  • Kvinner som har hatt bulimi i mange år, kan ha vansker med å bli gravid. Det kan skyldes hormonendringer som har ført til at menstruasjonen har stoppet opp eller det har oppstått forandringer på eggstokkene.
  • I alvorlige tilfeller kan bulimi føre til uregelmessig hjerterytme, noe som i ekstreme tilfeller kan føre til hjertestans.

Dette er problemer som kan oppstå dersom du har hatt bulimi lenge, eller du kaster opp mange ganger om dagen.

Selv om du ikke har hatt bulimi på en stund, kan det gi problemer. Tennene dine kan ha mistet emaljen på grunn av magesyren i oppkastet, og du kan ha forstoppelse fordi du har brukt avføringsmidler så lenge.

Prognose med behandling

Bulimi kan behandles selv om du har hatt det lenge. For å få behandling og for å bli bedre, må du snakke med en lege eller psykoterapeut om problemene. Dette er det tøffeste og vanskeligste skrittet å ta for en person med bulemi, å innrømme at du har et problem, men det er verd det.

Kortvarig sykehistorie, ung alder ved start, høy sosialklasse og ingen alkoholisme i familien er forbundet med god prognose. Samtidig stoff- eller alkoholmisbruk, selvmordsforsøk, vedvarende depresjon, fedme før bulimien startet, fedme hos foreldre og personlighetsforstyrrelser er forbundet med dårligere prognose. Mange klarer seg bra i arbeidslivet og under utdanning

Bestill time hos fastlegen din. Hvis han eller hun ikke kan behandle deg, vil du bli henvist til en spesialist. Husk at:

  • Med behandling vil mange mennesker bli klart bedre. Ja, de fleste blir helt friske. 
  • Selv om ikke bulimien forsvinner, gir behandling deg en sjanse til å få kontroll over symptomene dine. Hvis du overspiser og kaster opp mindre, føler du deg bedre og du føler mindre skam.
  • Behandling kan gjøre deg mer tilfreds med kroppen din i stedet for at du skal kjempe for å bli tynnere.
  • Ingen forventer at du blir frisk over natten. De fleste behandlingsopplegg tar mange uker eller måneder før de virker.

De fleste pasienter med bulimi fortsetter et aktivt liv på tross av tilstanden.

Prognose uten behandling

Noen blir bedre også uten behandling, men det kan ta mange år. Vi vet imidlertid at dersom du får behandling tidlig, innen ett til to år etter at symptomene startet, vil sjansene dine for å bli bedre være økt.

Resultater fra oppfølgingsstudier

Blant de som søker hjelp, vil 45-75 prosent bli helt friske, ca. 30 prosent vil bli klart bedre, mens vel 20 prosent har en kronisk tilstand.

En studie viste at ti år etter at kvinner fikk stilt diagnosen bulimi, var halvparten av dem friske - de hadde ingen symptomer lengre på bulimi. Blant de øvrige var 30-40 prosent bedre, men de hadde fortsatt noen symptomer. Cirka 10-20 prosent hadde fortsatt de samme symptomene på bulimi.

I en annen studie med gjennomsnittlig oppfølging 11,5 år var 70 prosent helt eller delvis frisk, mens 11 prosent fortsatt oppfylte kriteriene til bulimi.

Vil du vite mer?