Informasjon

Symptomer på bulimi

Symptomer på bulimi er at du spiser store mengder mat - uten at du klarer å stoppe. Etterpå kan det være at du tvinger deg selv til å kaste opp, eller bruker avføringsmidler for å prøve å unngå å legge på deg.

Skam og selvforakt er sentralt hos disse pasientene, og de har vanskelig for å innrømme at de har sykdommen. Mange pasienter presenterer andre plager for legen som kroppslige plager i form av svimmelhet, slapphet, søvnproblemer, magesmerter og fordøyelsesplager. Pasientene har et helt annet syn på seg selv og kroppen sin enn omverdenen har. De ønsker seg ofte en vekt som ligger cirka 10 kg under sin normalvekt - som er et mer virkelighetsnært nivå enn sammenlignet med det pasienter med anoreksi har.

Hovedsymptomene

Dersom du har bulimi, kjenner du symptomene. De har sannsynligvis vært en sentral del av livet ditt i måneder, endog år. Hovedsymptomene er:

  • Du spiser store mengder mat, vanligvis i det skjulte. Når du storspiser, føler du deg ute av kontroll. Du får en tenningsreaksjon på mat. Som regel klarer du ikke å stoppe å spise, og du klarer ikke å kontrollere hvor ofte du storspiser heller.
  • Etter at du har vært gjennom en spiseorgie, kan det være du tvinger deg selv til å kaste opp, eller du tar avføringsmiddel for å unngå å legge på deg.

Du kan ha kjempet med bulimi i årevis. Det kan ha blitt en livsstil for deg. Eller kanskje du har dette problemet bare av og til. Legene definerer bulimi som at du storspiser og så prøver å unngå vektøkning som angitt ovenfor, i gjennomsnitt to ganger per uke eller mer i minst tre måneder.

Selv om du ikke kaster opp eller bruker piller, kan du likevel ha bulimi. Du kan "kontrollere" overspisingen med å trene ekstremt mye. Treningen kan f.eks. bli så omfattende at den forstyrrer arbeidet eller studiene dine. Eller du trener sent på kvelden, løper ute i dårlig vær eller trener til tross for at du er skadet. Du kan også justere for overspisingen ved å la være å spise en eller flere dager.

Følelsesmessige forhold

Angst, indre uro/ spenning, kjedsomhet og ensomhet kan utløse et spiseanfall. Lettelse eller tilfredsstillelse etter spiseanfall oppleves av mange, særlig til å begynne med. Skyld og skamfølelse, samt fortvilelse, blir etter hvert mer fremtredende etter spiseanfallene. Depresjon er svært vanlig. Økonomiske problemer kan oppstå på grunn av de store utgiftene til matvarer.

Andre symptomer

Hvis du har hatt bulimi lenge, så kan denne runddansen med overspising og det å kvitte seg med det du har spist, begynne å påvirke kroppen din. Du kan få noen av følgende tegn:

  • Tennene dine begynner å bli misfarget. Syren i oppkastet kan løse opp emaljen på tennene og endre tennenes farge. Syreangrepet kan også fremskynde tannråte. Slike tannskader er varige.
  • Du kan få plager med halsbrann. Gjentatte brekninger medfører at lukkemuskelen i nedre del av spiserøret kan bli slapp. Det gjør at syre i magesekken lett "skvulper" opp i nedre del av spiserøret og gir halsbrann, sure oppstøt, sviende smerter øverst i magen eller i nedre del av brystet.
  • Du kan få forstoppelse. Særlig hvis du har brukt avføringsmiddel regelmessig, kan tarmen bli avhengig av disse pillene for å kunne fungere. Det kan føre til svært plagsom forstoppelse. Menstruasjonen kan forsvinne. Omkring halvparten av de kvinnene som kaster opp regelmessig, mister menstruasjonen eller får den bare av og til. Dette er fordi tilstanden forstyrrer hormonene deres.
  • Du kan kaste opp blod. Det skjer fordi kraftige brekninger kan gi små rifter i slimhinnen i spiserøret, noe som kan resultere i små blødninger og dermed blod i oppkastet.

Vil du vite mer?