Informasjon

Fallots tetrade

Fallots tetrade rammer vel 1 av 10 av de barn som har medfødt hjertefeil. Tilstanden er en kombinasjon av fire forskjellige hjertefeil som til sammen fører til at mye av blodet hindres i å nå lungene.

Hva er medfødt hjertefeil?

Hjerte - normalt forfra

Medfødte misdannelser i hjertet eller de store blodårene som omgir hjertet, er ikke uvanlig. Mange av disse vil være så små at de aldri vil gi noen plager. For at en slik misdannelse skal kunne kalles en medfødt hjertefeil, må den være av en slik art eller størrelse at den påvirker livskvalitet eller levealder. Medfødte hjertefeil dannes når hjertet formes, altså i første del av svangerskapet. 

Det finnes en rekke forskjellige typer hjertefeil. For de fleste av dem vil også graden eller størrelsen av den enkelte feil kunne variere. Kombinasjoner med flere typer hjertefeil forekommer også. Medfødte hjertefeil er blant de vanligste "fødselsdefekter", og er den vanligste årsaken til død som følge av medfødte feil.

Animasjon om medfødt hjertefeil
Neste side