Informasjon

Fallots tetrade

Temaside om Korona

Hvordan virker hjertet?

Hjertet

Hjertet er en muskel som fungerer som en pumpe og forsyner hele kroppen med blod. Det er delt i 4 hulrom eller "kammer". Vi har to forkammer og to hjertekammer, ett av hver på høyre side og ett av hver på venstre side. Forkamrene slipper blod inn i hjertekammeret, og det er hjertekammeret som har hovedkraften og pumper blodet ut i kroppen (venstre side) eller ut i lungekretsløpet (høyre side). Mellom kamrene er det ventiler eller klaffer. Disse fungerer slik at de bare slipper blodet gjennom i én retning og hindrer blod i å renne tilbake der det kom fra.

Kretsløpet

Blodets kretsløp gjennom kroppen er en evig runddans. Vi kan starte i hjertets høyre side. Derfra går blodet til lungene og berikes med oksygen. Det oksygenrike blodet har en klar rødfarge og fraktes nå tilbake til hjertets venstre side. Hjertets venstre side (som er den sterkeste delen av hjertemuskelen) frakter så blodet via pulsårene (arteriene) til kroppens vev og organer. Pulsårer eller arterier er en fellesbetegnelse på de blodårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen. Etter hvert som oksygenet brukes opp, blir blodet mørkere. Det mørke, blåaktige blodet fraktes så tilbake til hjertets høyre side via venene, og da er vi tilbake til startstedet hvor runddansen fortsetter.

Forrige side Neste side