Informasjon

Fallots tetrade

Temaside om Korona

Fallots tetrade

Fallots tetrade
Fallots tetrade

Fallots tetrade rammer vel 1 av 10 av de barn som har medfødt hjertefeil. Tilstanden er en kombinasjon av fire forskjellige feil, viktigst er hull i skilleveggene mellom høyre og venstre hjertekammer, og trangt utløp av lungearterien.  Dette fører til redusert blodstrøm til lungene, og nedsatt innhold av oksygen i blodet. Barnet får da en blå misfarging i huden, og blir fysisk svekket. Med kirurgiske behandling er det mulig å reparere disse feilene tidlig, slik at de fleste barn med denne lidelsen kan leve normale liv.

Forrige side Neste side