Informasjon

Fallots tetrade

Temaside om Korona

Årsak

Det fødes nesten 500 barn med medfødte hjertefeil hvert år i Norge. Bare hos en liten del av disse kan en med sikkerhet si hva som forårsaker hjertefeilene.

Enkelte sykdommer i arveanleggene (såkalte genetiske sykdommer) er knyttet til hjertefeil, den vanligste av dem er Down syndrom. 1/3 av barn med Down syndrom har hjertefeil. Det virker også som om arv kan spille inn. Dersom foreldre eller søsken har hjertefeil, er risikoen for å få ett nytt barn med hjertefeil litt økt.

Det fins også miljø/utvendige faktorer som kan forårsake hjertefeil. De vanligste her er enkelte virus og noen legemiddel. Mødre som får røde hunder i første del av svangerskapet har en økt risiko for å føde barn med hjertefeil.

En del legemidler kan også gi økt risiko for utvikling av hjertefeil hvis de blir tatt under svangerskapet - spesielt hvis de tas i første tredjedel av svangerskapet. Bruk av alkohol eller narkotiske stoffer (spes. kokain) under svangerskapet øker også risikoen for hjertefeil. Barn som fødes med såkalt "føtalt alkoholsyndrom" har økt risiko. 

En del kroniske sykdommer hos mor gir økt risiko for hjertefeil hos barnet. Dette gjelder bl.a. diabetes . Risikoen hos diabetikere kan reduseres og er ubetydelig dersom blodsukkeret er godt regulert før og under svangerskapet. 

Forrige side Neste side