Informasjon

Fallots tetrade

Fallots tetrade rammer vel 1 av 10 av de barn som har medfødt hjertefeil. Tilstanden er en kombinasjon av fire forskjellige hjertefeil som til sammen fører til at mye av blodet hindres i å nå lungene.

Prognose

Før man startet med operasjon av Fallots tetrade døde cirka syv av ti barn innen ti års alder, og kun cirka 5 prosent levde til 40 års alder. Med operasjon overlever minst 85 prosent til høy alder, og kan leve et normalt liv. Det er nødvendig med regelmessige kontroller, og mange må gjennom en eller flere operasjoner etter den første i barnealderen. 

Forrige side Neste side