Informasjon

Hjertekateterisering av barn

Hjertekateterisering er en undersøkelse som utføres på sykehus og som benyttes for å undersøke hjertet og blodårene. Hos barn er det en svært verdifull undersøkelse ved mistanke om hjertefeil.

Temaside om Korona

Hjertet

Hjertet er en muskel som fungerer som en pumpe som forsyner hele kroppen med blod. Det er delt i 4 hulrom eller "kammer". Vi har to forkammer og to hjertekammer, et av hver på høyre side og et av hver på venstre side. Forkamrene tar imot blod fra kropp og lunger, og tømmer blodet videre over i hjertekamrene. Det er hjertekamrene som har hovedkraften og pumper blodet ut i kroppen (venstre side) eller ut i lungekretsløpet (høyre side). Mellom kamrene er det ventiler eller klaffer. Disse fungerer på den måten at de bare slipper blodet gjennom i én retning og hindrer blod i å renne tilbake der det kom fra.

I et normalt fungerende hjerte pumper høyre hjertekammer blodet gjennom lungene i lungekretsløpet. Der mettes blodet med oksygen. Deretter renner blodet tilbake til venstre forkammer og så inn i venstre hjertekammer hvorfra blodet pumpes ut til resten av kroppen i det store kretsløpet.

Hva er hjertekateterisering?

Hjertekateterisering av barn gjøres noen ganger for å kartlegge en medfødt hjertefeil. I tillegg tas rutinemessig blodprøver, røntgen av brystkassen, ultralyd av hjertet og hodet. Undersøkelsene må iblant gjentas eller suppleres med f.eks. CT-undersøkelser eller ultralyd av andre organer.

Hjertekateterisering er en undersøkelse som utføres på sykehus og som benyttes for å undersøke hjertet og blodårene. Det gjør det mulig å utføre ulike målinger, og via kateteret kan røntgenkontrast sprøytes inn i hjertet og de store blodårene. Et kateter er en tynn plastikkslange. De kateter som brukes på små barn, er oftest mellom 1,5 og 2,5 millimeter tykke.

Det er viktig at barnet er rolig under undersøkelsen, og det er vanlig å gi narkose eller en kombinasjon av søvndyssende og smertestillende medisiner før undersøkelsen gjøres. Plastslangen føres så inn ved innstikk gjennom huden til en blodåre i lysken, deretter skyves kateteret gjennom blodåren fram til hjertet (se video). Dette gjør ikke vondt. 


Se animasjon om medfødt hjertefeil.

Hva kan undersøkelsen fortelle legene?

Hos små barn er hjertekateterisering en svært verdifull undersøkelse dersom det er mistanke om hjertefeil.

Gjennom hjertekateterisering er det mulig å ta prøver av blodet som befinner seg inne i hjertet. Ved å måle oksygeninnholdet i dette blodet kan en beregne hvor stor del av blodet som har gått gjennom lungekretsløpet. Har barnet en såkalt septumdefekt - et hull i hjerteskilleveggen mellom høyre og venstre side av hjertet - kan denne undersøkelsen fortelle oss hvor mye blod som tar "snarveien" gjennom hullet.

Når kateteret ligger inne i hjertet eller i en blodåre, er det mulig å sprøyte inn et fargestoff. Dette fargestoffet vises godt på røntgen, og på denne måten kan en se hvordan blodet pumpes ut i kroppen, og om det er tette eller trange partier i hjertet eller noen av blodårene.

Kateteret brukes også til trykkmålinger ulike steder i hjertet og måle hvor høyt trykket er inne i hjertet. Slike trykkmålinger er ofte nødvendig for å ta avgjørelser om behandlingen av hjertesykdommen.

Kateteret kan også brukes til behandling. Blant annet kan en liten ballong føres inn gjennom røret for så å blåses opp inne i blodåren. Dette kan en benytte seg av for å utvide trange partier i blodårer eller i hjertet.

Hjertekateteriseringen i narkose er en prosedyre med svært lav risiko.