Informasjon

Hjertekateterisering av barn

Hjertekateterisering er en undersøkelse som utføres på sykehus og som benyttes for å undersøke hjertet og blodårene. Hos barn er det en svært verdifull undersøkelse ved mistanke om hjertefeil.

Hva er hjertekateterisering?

Hjerte - normalt forfra

Hjertekateterisering er en undersøkelse som utføres på sykehus og som benyttes for å undersøke hjertet og blodårene. Et kateter er en tynn plastikkslange. De kateter som brukes på små barn, er oftest mellom 1,5 og 2,5 millimeter tykke.

Det er viktig at barnet er rolig under undersøkelsen, og det er vanlig å gi narkose eller en kombinasjon av søvndyssende og smertestillende medisiner før undersøkelsen gjøres. Plastslangen føres så inn ved innstikk gjennom huden til en blodåre i lysken, deretter skyves kateteret gjennom blodåren fram til hjertet (se video). Dette gjør ikke vondt.


Se animasjon om medfødt hjertefeil.

Hva kan undersøkelsen fortelle legene?

Hos små barn er dette en svært verdifull undersøkelse dersom det er mistanke om hjertefeil.

Gjennom hjertekateterisering er det mulig å ta prøver av blodet som befinner seg inne i hjertet. Ved å måle oksygeninnholdet i dette blodet kan en beregne hvor stor del av blodet som har gått gjennom lungekretsløpet (hjertet skal først pumpe blodet gjennom lungene - lungekretsløpet. Der mettes blodet med oksygen. Deretter renner blodet tilbake til hjertet hvor det pumpes videre ut til resten av kroppen). Har barnet en såkalt septumdefekt (en septumdefekt er et hull mellom høyre og venstre side av hjertet) kan denne undersøkelsen fortelle oss hvor mye blod som tar "snarveien" gjennom hullet.

Når kateteret ligger inne i hjertet eller i en blodåre, er det mulig å sprøyte inn et fargestoff. Dette fargestoffet vises godt på røntgen, og på denne måten kan en se hvordan blodet pumpes ut i kroppen, og om det er tette eller trange partier i hjertet eller noen av blodårene.

En kan også bruke kateteret som en trykkmåler og måle hvor høyt trykket er inne i hjertet. Dette gir en god pekepinn på hvor hardt hjertet arbeider.

Kateteret kan også brukes til behandling. Blant annet kan en liten ballong føres inn gjennom røret for så å blåses opp inne i blodåren. Dette kan en benytte seg av for å utvide trange partier i blodårer eller i hjertet.