Informasjon

Hjertekateterisering av barn

Hjertekateterisering er en undersøkelse som utføres på sykehus og som benyttes for å undersøke hjertet og blodårene. Hos barn er det en svært verdifull undersøkelse ved utredning av hjertefeil.

Hjertet

Hjertet er en muskel som fungerer som en pumpe som forsyner hele kroppen med blod. Det er delt i 4 hulrom eller "kammer". Vi har to forkammer og to hjertekammer, et av hver på høyre side og et av hver på venstre side. Forkamrene tar imot blod fra kropp og lunger, og tømmer blodet videre over i hjertekamrene. Det er hjertekamrene som har hovedkraften og pumper blodet ut i kroppen (venstre side) eller ut i lungekretsløpet (høyre side). Mellom kamrene er det ventiler eller klaffer. Disse fungerer på den måten at de bare slipper blodet gjennom i én retning og hindrer blod i å renne tilbake der det kom fra.

I et normalt fungerende hjerte pumper høyre hjertekammer blodet gjennom lungene i lungekretsløpet. Der mettes blodet med oksygen. Deretter renner blodet tilbake til venstre forkammer og så inn i venstre hjertekammer hvorfra blodet pumpes ut til resten av kroppen i det store kretsløpet.

Hva er hjertekateterisering?

Hjertekateterisering av barn gjøres for å kartlegge en medfødt hjertefeil. Det er en innvendig undersøkelse av hjertet som gjøres med barnet i narkose. Formålet er å undersøke hjertet, og noen ganger for å behandle hjertet.

I forkant av hjertekateteriseringen tas det rutinemessige blodprøver, røntgen av brystkassen, ultralyd av hjertet og hodet. Undersøkelsene må iblant gjentas eller suppleres med f.eks. CT-undersøkelser eller ultralyd av andre organer.

Ved kateteriseringen fører legen en tynn og bøyelig plastslange - hjertekateteret - gjennom en blodåre i lysken opp til hjertet. Deretter skyves kateteret gjennom blodåren fram til hjertet. De kateter som brukes på små barn, er oftest mellom 1,5 og 2,5 millimeter tykke. Ved hjelp av kateteret undersøkes barnets hjerte. Det måles trykk, tas blodprøver og det sprøytes inn røntgenkontrast og tas røntgenbilder. På den måten får en kartlagt hjertet.

I noen tilfeller utføres behandlende tiltak under hjertekateteriseringen. Ved hjelp av ulike hjertekatetre kan forsnevringer, utvidelser og forbindelser som ikke skal være i hjertet, lukkes.


Se animasjon om medfødt hjertefeil.

Hva kan undersøkelsen fortelle legene?

Hos små barn er hjertekateterisering en svært verdifull undersøkelse dersom det er mistanke om hjertefeil.

Gjennom hjertekateterisering er det mulig å ta prøver av blodet som befinner seg inne i hjertet. Ved å måle oksygeninnholdet i dette blodet kan en beregne hvor stor del av blodet som har gått gjennom lungekretsløpet. Har barnet en såkalt septumdefekt - et hull i hjerteskilleveggen mellom høyre og venstre side av hjertet - kan denne undersøkelsen fortelle oss hvor mye blod som tar "snarveien" gjennom hullet.

Når kateteret ligger inne i hjertet eller i en blodåre, er det mulig å sprøyte inn et fargestoff. Dette fargestoffet vises godt på røntgen, og på denne måten kan en se hvordan blodet pumpes ut i kroppen, og om det er tette eller trange partier i hjertet eller noen av blodårene.

Kateteret brukes også til trykkmålinger ulike steder i hjertet og måle hvor høyt trykket er inne i hjertet. Slike trykkmålinger er ofte nødvendig for å ta avgjørelser om behandlingen av hjertesykdommen.

Kateteret kan også brukes til behandling. Blant annet kan en liten ballong føres inn gjennom røret for så å blåses opp inne i blodåren. Dette kan en benytte seg av for å utvide trange partier i blodårer eller i hjertet.

Hjertekateteriseringen i narkose er en prosedyre med svært lav risiko.