Informasjon

Koarktasjon av aorta

Aorta er hovedpulsåren som går ut fra hjertet og forsyner kroppen med blod. Koarktasjon er en medfødt misdannelse hvor det foreligger en forsnevring i brystdelen av aorta.

Hva er medfødte hjertefeil?

Medfødte misdannelser i hjertet eller de store blodårene som omgir hjertet, er ikke uvanlig. Mange av disse er så små at de aldri gir noen plager, og heller ikke behøver behandling eller oppfølging. Medfødte hjertefeil oppstår når hjertet formes, altså i første del av svangerskapet. Det er likevel ikke uvanlig at feilen først oppdages noen år ut i barnets liv, og noen ganger først i voksen alder.

Det finnes en rekke forskjellige typer hjertefeil. For de fleste av dem vil graden eller størrelsen av den enkelte feilen kunne variere. Kombinasjoner med flere typer hjertefeil forekommer også. Medfødte hjertefeil er ikke sjelden, og alvorlige hjertefeil er den vanligste årsaken til død som følge av medfødte feil.

Animasjon om medfødt hjertefeil
Neste side