Informasjon

Medfødt hjertefeil

Temaside om Korona

Hvordan virker hjertet?

Hjertet

Hjerte - innvendig
Hjertet - innvendig

Hjertet er en muskel som fungerer som en pumpe som forsyner hele kroppen med blod. Det er delt i 4 hulrom eller "kammer". Vi har to forkammer og to hjertekammer, et av hver på høyre side og et av hver på venstre side. Forkamrene tar imot blod fra kropp og lunger, og tømmer blodet videre over i hjertekamrene. Det er hjertekammeret som har hovedkraften og pumper blodet ut i kroppen (venstre side) eller ut i lungekretsløpet (høyre side). Mellom kamrene er det ventiler eller klaffer. Disse fungerer på den måten at de bare slipper blodet gjennom i én retning og hindrer blod i å renne tilbake der det kom fra.

Blodets kretsløp gjennom kroppen er en evig runddans. Vi kan starte i hjertets høyre side. Derifra pumpes blodet til lungene og berikes med oksygen. Det oksygenrike blodet (som har en klar rødfarge) fraktes fra lungene tilbake til hjertet. Hjertets venstre side (som er den sterkeste delen av hjertemuskelen) pumper så blodet via pulsårene (arteriene) til kroppens vev og organer. Arteriene er en fellesbetegnelse på de blodårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen. Etter hvert som oksygenet brukes opp blir blodet mørkere. Det mørke, blåaktige blodet fraktes tilbake til hjertets høyre side via venene. Da er vi tilbake til startstedet hvor runddansen fortsetter.

Forrige side Neste side