Informasjon

Medfødt hjertefeil

Temaside om Korona

Prognose

Dette vil være forskjellig for hvert enkelt tilfelle. De fleste kan behandles, men det forekommer også tilfeller hvor hjertefeilen er så stor eller komplisert at en ikke kan gjøre noe med den.
I og med at forskjellene er så store, må du spørre spesialisten om fremtidsutsiktene for ditt barn.

Forrige side Neste side