Informasjon

Patent duktus arteriosus

Hvordan virker hjertet?

Hjertet

Hjerte - innvending
Hjerte - innvendig

Hjertet er en muskel som fungerer som en pumpe som forsyner hele kroppen med blod. Hjertet er delt i 4 hulrom eller "kammer". Vi har to forkammer og to hjertekammer, et av hver på høyre og venstre side. Forkamrene tar imot blodet og sender det videre inn i hjertekamrene. Det er hjertekamrene som har hovedkraften og pumper blodet ut i kroppen (venstre side) eller ut i lungekretsløpet (høyre side). Mellom hjertekamrene er det ventiler eller klaffer. Disse fungerer slik at de bare slipper blodet gjennom i én retning, og hindrer blod i å renne tilbake der det kom fra.

Blodets kretsløp gjennom kroppen er en evig runddans. Fra hjertets høyre side går blodet til lungene og berikes med oksygen. Det oksygenrike blodet strømmer fra lungene tilbake til hjertets venstre side. Hjertets venstre side pumper så blodet via pulsårene (arteriene) til kroppens vev og organer. Arteriene er en fellesbetegnelse på de blodårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen. Etter hvert som oksygenet brukes opp blir blodet mørkere. Det mørke, blåaktige blodet fraktes så tilbake til hjertets høyre side via venene. Da er vi tilbake til startstedet hvor runddansen fortsetter.

Forrige side Neste side