Informasjon

Patent ductus arteriosus

Temaside om Korona

Patent ductus arteriosus (PDA)

Åpenstående ductus arteriosus
Åpenstående ductus arteriosus

I fosterlivet er lungene enda ikke tatt i bruk. Blodet forsynes med oksygen i morkaken, og ledes utenom lungene i en blodåre som heter ductus arteriosus. Denne blodåren lukkes normalt i første til andre levedøgn, slik at blodet kan ta den riktige ruten fra hjertet til lungene og tilbake. Hvis denne blodåren ikke lukkes etter fødselen, vil det oppstå et problem. Siden trykket i hovedpulsåren er betydelig høyere enn i lungekretsløpet, vil blod fra hovedpulsåren strømme inn i lungekretsløpet. Dette gir økt blodstrøm, og kan etter hvert gi økt trykk i lungekretsløpet. Venstre side av hjertet får ekstra mye blod å jobbe med, og kan på sikt bli overbelastet. 

Patent ductus arteriosus er en av de mest vanlige, men også blant de minst alvorlige hjertefeilene. PDA rammer hyppigst for tidlig fødte barn. Hos mange lukker blodåren seg av seg selv. Men når den forblir åpen kan den hos noen lukkes ved hjelp av medisiner, hos andre ved et inngrep som gjøres via et kateter (rør i blodåre), eller ved åpen kirurgi. 

Forrige side Neste side