Informasjon

Patent duktus arteriosus

Patent duktus arteriosus (PDA)

Åpenstående ductus arteriosus
Åpenstående duktus arteriosus

I fosterlivet er lungene enda ikke tatt i bruk. Fosterblodet forsynes med oksygen i morkaken, og det ledes utenom lungene i en blodåre som heter duktus arteriosus. Denne blodåren lukkes normalt i første til andre levedøgn, slik at blodet kan ta den riktige ruten fra hjertet til lungene og tilbake. Hvis denne blodåren ikke lukkes etter fødselen, vil det oppstå et problem. Siden trykket i hovedpulsåren er betydelig høyere enn i lungekretsløpet, vil blod fra hovedpulsåren strømme tilbake og inn i lungekretsløpet. Dette gir økt blodstrøm i lungekretsløpet, og det kan etter hvert gi økt trykk i lungekretsløpet. Venstre side av hjertet får ekstra mye blod å jobbe med, og denne delen av hjertet kan på sikt bli overbelastet. 

Patent duktus arteriosus er en av de mest vanlige, men også blant de minst alvorlige hjertefeilene. PDA rammer hyppigst for tidlig fødte barn. Hos mange lukker blodåren seg av seg selv. Men når den forblir åpen, kan den hos noen lukkes ved hjelp av medisiner, hos andre ved et inngrep som gjøres via et kateter (rør i blodåre), eller unntaksvis ved åpen kirurgi. 

Forrige side Neste side